Wij zijn onderdeel van TBI

Samen met 21 zelfstandige ondernemingen is Hazenberg onderdeel van TBI. En daar zijn we trots op. Want samen zijn we de derde grootste bouwer van het land.

Dankzij de veelzijdigheid binnen het TBI concern worden er bijzondere bouwwerken, infrastructuur en technische installaties gerealiseerd. De focus ligt hierbij op het leveren van innovatieve en duurzame oplossingen.

Naast het waarborgen van continuïteit voor haar ondernemingen, streeft TBI actief het welzijn van de samenleving na door te investeren in duurzame en maatschappelijke initiatieven, zoals het TBI Studiefonds,  TBI Praktijkfonds en de TBI Klimaattrein.

TBI-Praktijkfonds

Het TBI Praktijkfonds ondersteunt TBI-bedrijven bij het organiseren van praktijkopleidingen om mensen enthousiast te maken en op te leiden voor een carrière in ons vakgebied. Dit nieuwe initiatief is een combinatie van TBI's maatschappelijke verantwoordelijkheid en de viering van het 40-jarig bestaan van het concern.

TBI-Studiefonds

Wij geloven in het recht van elk kind op kwalitatief onderwijs. Maar onderwijs brengt kosten met zich mee. Daarom biedt Stichting Studiefonds TBI jaarlijks meer dan 2500 scholieren en studenten een toelage en bijdrage in de kosten. Dit steuntje in de rug moedigt kinderen aan om een opleiding te volgen en zich verder te ontwikkelen.

TBI collega's vertellen over het TBI studiefonds

Sterke combinatie met TBI-collega's

In diverse projecten werken we samen met andere TBI-ondernemingen. Bouwen met een TBI combinatie is succesvol vanwege de synergie en expertise die voortvloeit uit de samenwerking met andere TBI-bedrijven.

Zo maken we gebruik van elkaars kennis, ervaring en middelen, waardoor we efficiënter kunnen werken en hoogwaardige projecten kunnen leveren. Daarnaast leggen we binnen TBI de lat hoog als het gaat om duurzaam en veilig bouwen. Dat betekent een extra zekerheid voor onze opdrachtgevers.

TBI-Klimaattrein

De Klimaattrein, een nieuw initiatief van TBI, versnelt de inspanningen richting het Klimaatakkoord van Parijs door zich te richten op het verminderen, opslaan en terugwinnen van CO2 in de gebouwde omgeving.

Met de bouw en gebouwde omgeving wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de CO2-uitstoot, speelt dit initiatief een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatverandering.

Klimaattrein met bestemming Parijs

Bekijk ook: