Volledige scan bevordert bouwsnelheid conceptuele woningen

Written by Rens Kruiper
12 dec 2017

Hazenberg zit momenteel in de voorbereidingsfase van woningbouwproject Céravie in Maastricht. Het plan bestaat uit 28 moderne woningen, die  worden gebouwd volgens het concept lekkerEIGENhuis. De te bouwen woningen liggen op percelen variërend van circa 97m² tot circa 155 m² en worden standaard voorzien van onder andere vloerverwarming, zonnepanelen,  modern tegelwerk en sanitair.

Woningbouwproject Céravie in Maastricht is een binnenstedelijk project. Dit maakt de uitvoering extra complex. Maar dat is nog niet alles. Er worden namelijk ook woningen gesloopt die rechtstreeks zijn verbonden met woningen die intact moeten blijven. De nieuwe conceptwoningen komen dus daadwerkelijk tussen de bestaande woningen te staan. Dit brengt constructief een aantal lastige vraagstukken met zich mee.

Hoge bouwsnelheid door 3D-scan vooraf

Voor Hazenberg zit het grote voordeel van conceptueel bouwen in de bouwsnelheid. In de voorbereidingsfase en engineeringsfase worden alle componenten 3D gemodelleerd. Die componenten worden samengevoegd, met als resultaat een 3D-casco.

Extra bijzonder zijn de 3D-scans die vooraf bij het project Céravie werden gemaakt. Deze scans brengen de bestaande woningen en de positie ervan in beeld. Het voordeel van de 3D-scans is dat het alle maten in één keer inzichtelijk maakt en je maar één keer hoeft te meten. Daarnaast geeft de scan ook inzicht in de constructie en opbouw van de huidige gebouwen. Deze informatie zorgt voor een besparing op de engineeringskosten en voorkomt ontwerp- en bouwfouten.

Risico's in kaart

Bij Hazenberg werken we met een vaste partner die op het gebied van planning en logistiek meedenkt. Zeker bij een complex binnenstedelijk project als Céravie is het noodzakelijk om vooraf de risico’s goed in kaart te brengen. De planning en logistiek zijn hiervan een essentieel onderdeel.

Het project Céravie in Maastricht laat duidelijk zien dat conceptueel bouwen in een binnenstedelijk gebied heel goed mogelijk is. Met behulp van moderne inmeettechnieken en strak omlijnde processen wordt een nieuwe parel aan de stad toegevoegd.