Bestaande woningen en wijken verduurzamen en renoveren

De transitie naar CO2 neutraal wonen brengt veel uitdagingen met zich mee. Hazenberg werkt samen met woningcorporaties in de verduurzaming van de woningvoorraad. Hoe divers die voorraad ook is. We doen dat op maat met een vast team specialisten. De SmartPack menukaart biedt bewezen effectieve scenario’s, die zijn afgestemd op verschillende uitdagingen en ambities.

Verduurzamen met de kennis van morgen

Voor iedere unieke woning en woonwijk analyseren en onderzoeken we de verduurzamingskansen. We geven je inzicht in de mogelijkheden, zodat je vandaag goed onderbouwde besluiten kunt nemen met onze kennis van morgen. Met vertrouwen woningen en wijken verduurzamen noemen we dat. Want maatschappelijk geld kun je maar één keer uitgeven.

Opleverfeest verduurzaming woningen Brabant Wonen

De voordelen van onze experts:

  • Versnipperd bezit, wij vinden een oplossing
  • Scenario's met duurzame maatregelen en biobased materialen
  • Passend binnen het budget op basis van total cost of ownership
  • Sociale projectcoördinator in de wijk voor blije bewoners

Gelukkige bewoners

Sociale woningen toekomstbestendig maken gaat over meer dan de woning zelf. We verhogen het woongeluk. Zo maken wij wonen comfortabel en door energie(lasten) besparing betaalbaar en voorkomen we energiearmoede.

En we creëren een vernieuwde wijk waarin bewoners zich veilig voelen en probleemloos samenleven met de buren. Met onze participatie aanpak maken we wijken écht leefbaar voor huidige en toekomstige generaties.

Snel en slim verduurzamen

Door onze programmagerichte aanpak brengen we de kennis van iedere stap en ieder project direct in de praktijk. Learning by doing, samen met onze ketenpartners. Zo kunnen we CO2 sneller reduceren met behoud en verbetering van kwaliteit.

We verduurzamen zo biobased en circulair mogelijk. Dagelijks onderzoeken we de kansen van milieubesparende oplossingen. Zo groeit onze kennis over de effectiviteit van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen op de korte, middellange en lange termijn. Voor alle type woningverduurzaming.

 

"Het geheim van tevreden bewoners: af en toe een bakkie doen als er vragen of problemen zijn, waar we dan als team een oplossing voor zoeken."
Marèn van Duuren, Sociaal projectcoördinator

Vertrouwen bij bewoners

De kracht van Hazenberg zit hem in het vroegtijdig en persoonlijk betrekken van de bewoners en omwonenden. En dat werkt. Gemiddeld geeft 95% van de bewoners akkoord voor de renovatie. Een goed begin, daarna nemen we de uitvoering compleet uit handen.