Onze visie op positieve duurzame impact

Klimaatverandering is een enorme uitdaging voor de wereld van vandaag. In de bouwsector zijn we verantwoordelijk voor veel grondstofverbruik en CO2-uitstoot. Dat beseffen we en daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. We investeren continu in duurzame kennis en toepassingen. Door eigen innovaties en samen met TBI en onze ketenpartners.

Dit realiseren we door middel van onze 5 impactgebieden:

  • Duurzame materiaalkeuze
  • Natuurinclusief ontwikkelen
  • Circulaire bedrijfsvoering
  • Duurzame energieoplossingen
  • Emissieloos bouwen

Duurzame materiaalkeuze

Op basis van onze kennis en ervaring passen we materialen toe met de minste CO2 impact. Steeds vaker zijn deze biobased of passen we hergebruikt materiaal toe. Resultaat hiervan vertalen we, in eigen huis, naar een gebouwprestatie en een CO2 impact per vierkante meter. In de ontwerpfase streven we naar ParisProof doelstellingen. Onze conceptwoningen LekkerEIGENhuis en BeterBASIShuis voldoen nu al aan de ParisProof-standaard voor 2025. We werken eraan om ze, voor het eind van dit jaar, verder te verbeteren zodat ze ook aan de ParisProof-standaard voor 2030 voldoen.

Samen met TBI en (keten)partners innoveren en verkennen we nieuwe mogelijkheden en technieken. We dragen graag bij aan doorontwikkeling en versnelling van nieuwe technieken, met natuurlijke en hernieuwbare materialen.

Zo zijn we aangesloten bij Building Balance en het project Van Land Tot Pand voor de verdere groei in de toepassing van biobased materiaal. Hierbij worden in onze regio geteelde gewassen verwerkt tot isolatiemateriaal welke verwerkt worden in onze projecten. Met name voor verduurzaming van huurwoningen van corporaties waarmee we een langdurig samenwerkingsverband hebben.

Natuurinclusief ontwikkelen

Als we bouwen raken we de natuur en daarom is natuur-inclusiviteit een speerpunt. Daarom werken we vanaf de start samen met onze ecoloog. We houden rekening met Flora & Fauna en biodiversiteit maar ook met de toekomstige klimaatontwikkelingen. Een mooi voorbeeld daarvan is de grootste faunatoren van Nederland als onderdeel van ons Project Vincentius in Udenhout. Maar op kleinere schaal nemen we in al onze nieuwbouw en renovatie projecten nestkastvoorzieningen mee.

Duurzame energieoplossingen

Het vinden van de optimale balans tussen reductie van de materiaal gebonden CO2 en de CO2 die ontstaat tijdens de gebruiksfase is de uitdaging om tot het beste totaalresultaat te komen. De energietransitie is in volle gang en ons team Hazenberg Verduurzaming is hierbij alle jaren koploper als het gaat om innovaties.

Zo hebben zij de HT-skid ontwikkeld waarmee in 1 dag een woning gasloos gemaakt kan worden. Voor woningcorporatie Area hebben we in Uden een appartementen complex voorzien van een innovatieve installatie die onder andere bestaat uit een geprefabriceerde warmtepomp unit, gecombineerd met PVT panelen en bufferzakken voor warmteopslag in de bestaande kruipruimte.

Circulaire bedrijfsvoering

Onze manier van werken staat voortdurend in het teken van verbeterkansen, ook op het gebied van duurzaamheid. De reductie en scheiding van ons afval is daar een mooi voorbeeld van. We monitoren op projectniveau hoe we met ons afval omgaan met als doel de totale hoeveelheid drastisch te verminderen en optimaal te scheiden. We streven er naar dit jaar niet meer dan 15% restafval te genereren. Aan de voorkant werken we samen met onze partners om verpakkingsmateriaal te reduceren.

Andere voorbeelden zijn:

  • Al onze werkkleding is en wordt 100% gerecycled.
  • We zijn onderweg naar een volledig elektrisch wagenpark in 2026.
  • We werken samen met Shortcut Fietskoeriers.
  • Samen met TBI en partners investeren we in hernieuwbare energie 
"Met onze kennis van materiaal gebonden CO2 en de doorrekening hiervan naar het totale gebouw komen we tot de optimale keuze voor het project en werken we aan onze ParisProof doelstellingen"
Gerko Koenen

We monitoren en sturen onze organisatie op alle bovengenoemde impactgebieden.  Dit doen we onder andere door het berekenen van onze totale bedrijfs-CO2-voetafdruk volgens de richtlijnen van de DGBC. De resultaten worden geëvalueerd en gecontroleerd aan de hand van de CO2 Prestatieladder, waarop we al vele jaren het hoogste niveau 5 hebben bereikt.

Emmissieloos bouwen

Onder emissieloos bouwen verstaan we bij Hazenberg een bouwplaats zonder stikstof- en CO2-uitstoot en het transport eveneens geen uitstoot veroorzaakt. Op de bouwplaats doen we dat door maximaal gebruik te maken van elektrisch materieel, toepassen van batterijtechniek en het installeren van zonnepanelen op de bouwkeet. Voor het transport werken wij aan elektrificeren van ons eigen wagenpark en werken we samen met onze partners. Maar we zijn er nog niet en samenwerken in de keten hierbij is essentieel.

Meer weten over onze positieve duurzame impact?

Gerko Koenen

Zo maken we impact: