Onze visie op positieve duurzame impact

Klimaatverandering is een enorme uitdaging voor de hedendaagse maatschappij. In de bouwsector zijn we verantwoordelijk voor veel grondstofverbruik en CO2-uitstoot. Dat beseffen we en daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. We investeren continu in duurzame kennis en toepassingen. Door eigen innovaties en samen met TBI en onze ketenpartners.

Gezonde materiaalkeuze

Duurzaam en circulair bouwen is onze expertise. Hergebruik van grondstoffen en bio-based materialen zijn onze bouwstenen. Onze kennis over de CO2-impact van materialen groeit met de dag.

Samen met TBI en (keten)partners innoveren we en verkennen we nieuwe mogelijkheden en nieuwe technieken, met natuurlijke en hernieuwbare materialen in samenwerking met Building Balance. En houtbouw prefab woningen binnen TBI WOONlab. Met onze expertise in CO2-impact helpen we jou bij de beste bouwkundige en materiaalkeuze.

Paris Proof gebouw(d) 

Minimale CO2-uitstoot is ons doel. CO2-gestuurd ontwerpen en bouwen is onze aanpak. Van de eerste schets tot en met het gebruik. Ieder project rekenen we grondig door en toetsen we aan de Paris Proof CO2-waarden. We onderzoeken hoe CO2 vermindering mogelijk is. We adviseren wat er anders kan.  

Duurzame energieoplossingen

Gasloos bouwen is de standaard. Gasloos renoveren en transformeren is onze norm. Samen met onze opdrachtgevers en partners bedenken we inventieve oplossingen voor hernieuwbare (groene) energie. We zijn pioniers in de transitie van de woning- en utiliteitmarkt.

Building Balance: zo investeren we in grondstoffen van eigen bodem

Afvalloos kantoor tot bouwplaats

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen en kunnen we als organisatiebijdragen bijdragen aan een schoner milieu met een gezondere leefomgeving. We streven naar een verminderde milieu-impact in al onze activiteiten. Op de bouwplaats en op kantoor. We maken bewuste keuzes om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 

  • Onze werkkleding is volledig gerecycled
  • In 2025 zijn onze bouwplaatsen emissieloos en werken we afvalloos. We scheiden intussen meer dan 80% van ons afval.
  • In 2026 is ons wagenpark volledig elektrisch. We zijn onderweg.
  • Samen met TBI en partners investeren we in hernieuwbare energie 

 

Schone en emissieloze bouwplaats

Ook op onze bouwplaatsen maken we slimme keuzes in fossielvrij en energiebesparende werkwijzen voor minder CO2 uitstoot. Onze projectlocaties zijn steeds vaker emissieloos. Door elektrisch materieel, pv-panelen op de bouwkeet en energieopslag via batterijen. Ons doel: in 2025 al onze bouwplaatsen emissieloos. 

"Met onze kennis van materiaal gebonden CO2 en de doorrekening hiervan naar het totale gebouw komen we tot de optimale keuze voor het project en werken we aan onze ParisProof doelstellingen"
Gerko Koenen

Contact

Meer weten over onze positieve duurzame impact?

Gerko Koenen

Zo maken we impact: