Biobased Menukaart

Verduurzamingsscenario's voor corporatiewoningen

Nieuwe duurzame technieken volgen zich in een rap tempo op. Hoe speel je dan vandaag in op de uitdagingen van morgen? Onze Biobased Menukaart geeft antwoord op die vraag. ‘Wat doe je nu, wat doe je later?’ Ons doel is om gezonde en comfortabele woningen voor iedereen te realiseren. Alleen met biobased materialen zoals houtvezels of hennep kunnen we dat bereiken. Zo verduurzamen we vandaag met maximale opbrengst voor het milieu en de bewoners van morgen.

"Het bepalen van het juiste scenario is altijd weer een complex proces. Dat kun je alleen sámen doorlopen. Door open met elkaar in gesprek te gaan over ambities, belangen en budget."
Bart Deetman

Met de kennis van morgen

De biobased menukaart geeft overzicht voor maatwerk en de verduurzamingsscenario’s: ECO-nomisch, ECO-logisch en ECO-balans. Je ziet welk pakket maatregelen tot welke CO2-reductie en energiebesparing per maand leiden. Waarbij we zoveel mogelijk biobased en circulair renoveren. Een compleet plaatje dus van investering tot opbrengst en lastenverlichting voor de bewoners met inzicht in de Total Cost of Ownership.

Meer weten over onze Biobased menukaart?

Bart Deetman
Planontwikkelaar

Transparant en voorspelbaar

Maatschappelijk geld kan maar één keer uitgegeven worden. Met onze uitgebreide analyses en scenario’s kun je betere inschattingen maken over de totale impact die je realiseert met de gekozen verduurzamingsmaatregelen.

We nemen je mee langs een route die helder en voorspelbaar is binnen de financiële kaders. En is de totaalinvestering in één keer niet haalbaar, dan bekijken we samen welke maatregelen per woningtype voor de korte, middellange en lange termijn het meest rendabel zijn. Zo neem je vandaag doelgerichte en goed onderbouwde besluiten met de kennis van morgen.

9 voordelen van biobased renoveren

 1. Biobased producten slaan CO2 op.
 2. Deze grondstoffen zijn hernieuwbaar.
 3. Het zijn lokale producten.
 4. Ze zorgen voor een fijner leef- en wooncomfort.
 5. Natuurlijke producten werken prettig, zonder jeuk.
 6. Ze zijn bewezen effectief.
 7. De producten isoleren beter tegen warmte door faseverschuiving.
 8. De geluidsisolatie is goed.
 9. Ze hebben een  hoger vocht accumulerend vermogen.

Daarom kiezen we voor biosbased bouwmaterialen

 1. Duurzamer isoleren vermindert CO2-uitstoot.
 2. Biobased materialen slaan CO2 op.
 3. Van Land tot Pand: gewassen van het land worden verwerkt tot isolatiemateriaal.
 4. Weg met PFAS.
 5. Comfortabel in zomer én winter.

Download hier de biobased menukaart

Naam

Communicatie tijdens het proces

Verduurzaming levert bewoners veel voordelen op. Meer comfort en minder woonlasten. Maar de weg daar naartoe is niet voor iedereen even gemakkelijk. Een project is pas echt geslaagd als we bijdragen aan meer bewonersgeluk.

De kracht van Hazenberg zit hem in het versterken van de samenwerking met woningcorporaties en goede communicatie met de bewoners en omwonenden. Met de sociale SmartPack menukaart geven we je inzicht in de communicatiemiddelen en momenten in onze aanpak.

Bewoners centraal in iedere stap

Vooraf nemen we onzekerheden over ingrijpende renovaties weg bij bewoners. Tijdens de uitvoering zijn we zichtbaar en direct aanspreekbaar bij vragen of klachten. Op straat en tijdens informatieve bijeenkomsten en events. 

Zo zorgen we voor draagvlak vooraf en tijdens de uitvoering. En houden we gelukkige bewoners na de renovatie.