Tender 'Rock' 75 Appartementen Stationsplein Etten-Leur gewonnen

Written by Annelieke Hoogwegt
19 apr 2020

Design Build nieuwbouw Hazenberg

Trots op winnende Design & Build Tender voor Alwel in Etten Leur.

The Rock

Woonwensen veranderen. Veel jongeren anno 2020 zitten niet meer te wachten op eigendom en beslotenheid. Zij hechten veel meer waarde aan een woonomgeving waarin het delen van voorzieningen en het faciliteren van ontmoeting centraal staan. Alwel heeft deze veranderende vraag goed begrepen en een onderzoek gedaan onder duizend jongeren met als doel de werkelijke woonbehoefte in beeld te brengen. Dit heeft geresulteerd in een ontwerpidee met 75  appartementen voor jongeren tot 30 jaar waarbij ruimte voor ontmoeten én het delen van voorzieningen centraal staan. Maar ook: verduurzaming, vergroening, natuurlijk materiaalgebruik en verrijking flora&fauna.

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om het ontwerpidee van Alwel verder te brengen. Dit hebben we gedaan met een groep van jonge specialisten, juist omdat zij, als gelijkgestemden, voor deze doelgroep een ideale woon- en leefomgeving kunnen creëren.

Verbinding

Vertrekpunt voor ons ontwerp is de vertaling van het exemplarische beekdallandschap, dat kenmerkend is voor de omgeving van Etten Leur, naar gebouwniveau. Een aaneenschakeling van landschappelijke kamers die zijn gevormd tussen hoogtes en laagtes gevormd door de beken. ROCK geeft op gebouwd niveau een weergave van dit omliggende landschap. Het verhaal van het omliggende landschap laten we terugkomen rond, op en in de (openbare) ruimte van het gebouw. Dit doen we door toevoeging van diverse vegetatievormen en verhardingspatronen.

Nieuwbouw woningbouw hazenberg Vught

Oog voor omgeving

Om extra betekenis te geven aan de omgeving hebben wij ervoor gekozen om het gebouw in twee delen op te knippen. Hiermee doorbreken we de lange gesloten gevel aan de zijde van het Stationsplein, creëren we een verbinding met het achterliggende stedelijke weefsel én creëren we een groene ontmoetingsplek voor bewoners en omwonenden, die we zelfs doortrekken tot in het gebouw. 

De komende periode staat in het teken van de verdere planuitwerking en optimalisatie van het ontwerp.

Design Build nieuwbouw Hazenberg