Verduurzamen bestaand vastgoed

Voor het behoud van uw vastgoed

Verduurzaming en behoud van bestaand vastgoed is een actueel thema. Energieverspilling is niet meer van deze tijd en comfort van wonen wordt steeds belangrijker.

Hazenberg Bouw heeft samen met de TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouw het renovatieconcept 'Beter-op-de-Meter' ontwikkeld. 'Beter-op-de-Meter' is een kant- en klaarpakket met verschillende energieconcepten voor de bestaande bouw.  Of nu 50% verbetering gewenst is of tot zelfs nul-op-de-meter. Voor rijwoningen of portiekflats. Zo kan met  'Beter-op-de-Meter' voor rijwoningen al een energiesprong gemaakt worden van F naar AA+ en hiermee 80% verbeteren voor 30.000 euro per woning.

Verduurzaming bestaande woningvoorraad

'Beter-op-de Meter' is ontwikkeld om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Daarbij gaan we uit van een balans aanpak, waarbij techniek, financiën en bewoners centraal staan. Wij focussen ons op de schilaanpak om de eerste stap in de energie reductie te maken. Vervolgens kan op termijn eenvoudig de laatste 20% reductie (die nu nog relatief duur is) worden bereikt door het integreren van installaties voor het duurzaam opwekken van energie.

Nul-op-de-Meter

Hazenberg Bouw neemt samen met de TBI woningbouwbedrijven Era Contour en Koopmans Bouwgroep ook deel aan de Stroomversnelling. Binnen dit netwerk werken ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers en netbeheerders  samen aan de ambitie ‘Nul op de meter’ (NOM) dat staat voor energieneutrale renovaties en nieuwbouw.

Met het lidmaatschap van de Stroomversnelling verwachten de TBI woningbouwbedrijven nóg beter in staat te zijn om aan deze ambitie invulling te geven, m.n. op het gebied van NOM-renovaties. De onderstaande animatie van Stroomversnelling legt uit wat Nul-op-de-Meter nu eigenlijk inhoudt.