Ruimte voor mensen

Wij creëren plekken waar mensen zich prettig voelen. Een omgeving waar mensen fijn kunnen wonen, leren, werken of ontmoeten. De gebouwen die wij realiseren dragen bij aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van morgen. Bij alles wat wij maken laten wij ons leiden door beleving. 

Ook voor onze medewerkers creëren wij ruimte: ruimte om te groeien en de ontwikkelen. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze plezier houden in hun werk. 

Wonen en utiliteit

Bij de ontwikkeling en realisatie van gebouwen staan de wensen van de opdrachtgever en de gebruiker centraal. Duurzaamheid en technische vernieuwing zijn leidend.

Innovatief in woonconcepten

Samen met de TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouwgroep heeft Hazenberg een innovatielab voor wonen – TBI WOONlab – opgericht. Binnen dit innovatielab ontwikkelen wij gezamenlijk nieuwe woningbouwconcepten om in de veranderende marktvraag te kunnen blijven voldoen.

Transformatie

Transformatie vraagt om een integrale aanpak en visie op het gebied van ontwikkeling, onderhoud, duurzaamheid en functionaliteit. Wij zorgen voor een zorgvuldige transformatie zodat uw gebouw een nieuwe toekomst tegemoet kan gaan.

Renovatie

Planmatig onderhoud of renovatie dragen bij aan een toekomstbestendig gebouw en kunnen de levensduur aanzienlijk verlengen. Bij Hazenberg hebben wij ervaring met grootschalig en klein onderhoud, meerjarenplanningen en kwalitatief hoogwaardige renovaties.