Verduurzaming 50 woningen Casade | Charlotte de Bourbonstraat

Projectinformatie

Project Verduurzaming 50 woningen voor Casade
Locatie Sprang-Capelle
Opdrachtgever Casade

In opdracht van Casade verduurzaamden we aan de zuidkant van Sprang-Capelle 50 woningen aan de Charlotte de Bourbonstraat en omgeving. Tijdens onderhoudswerkzaamheden maakten we deze woningen direct energiezuiniger door isolerende maatregelen. Ook knapten we de buitenzijde op. Hierdoor kregen de woningen een nieuwe frisse uitstraling.

Het Hazenberg | Smartpack team voerde de woningverbetering uit. We maakten de woningen klaar voor de toekomst. Deze kregen nieuwe installaties, opgeknapte kozijnen en geïsoleerde gevels en daken. Ook zijn in samenwerking met Zonnecoöperatie Dakenstroom zonnepanelen aangebracht op de woningen. 

Lager energieverbruik

En de bewuste keuze is gemaakt voor het toepassen van duurzame en minder milieubelastende materialen, installatiesystemen en onderhoudsmethoden. De huizen zijn beter geisoleerd, verliezen daardoor minder warmte en hebben minder energie nodig. Hierdoor wordt het energieverbruik lager. 

Bewoners Gerry en Lies

Bewoners Gerry en Lies aan het woord

Gerry: “We zijn stap voor stap echt goed meegenomen. Van de informatieavond tot en met de renovatie zelf. Onze uitvoerder Tino was altijd een goed bereikbaar aanspreekpunt. Je hoefde maar te roepen ‘hé Tino’ en hij stond voor je klaar.” Lies: “Hazenberg heeft het goed gedaan. Vóór iedere stap een brief in de bus, regelmatig een bezoek om te checken hoe het allemaal ging en heel netjes en snel in het werk. Het dak? ’s Morgens alles eraf, ’s avonds weer klaar. De kozijnen? ’s Ochtends eruit en ’s middags allemaal vervangen, gekit en opgeruimd. Fijn hoor! Het is toch wel even een hele toestand, zo’n renovatie. En als je dan merkt dat alles zo goed mogelijk wordt gedaan, voelt dat prettig.”

De belangrijkste verduurzamingswerkzaamheden

De woningen zijn voorzien van nieuwe houten kozijnen met draai-kiepramen met drievoudig isolatieglas. De vloeren zijn geisoleerd via de meterput in de kruipruimte. Ook zijn de gevels geisoleerd. Er is spouwmuurisolatie aangebracht met een extreem hoge isolatiewaarde: Airofill
De woningen kregen een nieuwe luifel boven de voordeur en screens op het raam van de woonkamer (zonkant).  Door deze screens wordt de woning in de zomer minder warm. 

We installeerden een automatisch ventilatiesysteem (WTW-installatie). De meterkast kreeg een moderne groepenkast met een zogenoemde 3-fase aansluiting en is daarmee voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals elektrisch koken en gasloos verwarmen. Op het bestaande dakbeschot liggen nu geïsoleerde stalen dakplaten met zonnepanelen voor collectieve zonne-energie (via Zonnecoöperatie Dakenstroom, een initiatief van Casade). Ook aan de vogels in de wijk is gedacht. In overleg met Dakenstroom zijn nestvoorzieningen (voor gierzwaluw, huismus, vleermuis) geïntegreerd in de daken. De buitenzijde is verfrist door reiniging en herstel van het metsel- en voegwerk.

Voor:

Na:

Bijzonderheden in het project

Ieder verduurzamingsproject is uniek en afgestemd op de woningen. Wat dit project bijzonder maakte is de combinatie van verduurzaming en tegelijkertijd de woning een nieuwe frisse en eigentijdse uitstraling geven.

De werkzaamheden vonden plaats in woningen in bewoonde staat, recht tegenover een schoolplein. Samen met de woningcorporatie heeft ons team zorggedragen voor de communicatie met de bewoners en omwonenden. Zowel voor, tijdens als na de verduurzaming zorgden wij ervoor dat de iedereen wist wat ze konden verwachten. Als het om tevreden (buurt)bewoners gaat, zijn communicatie, voorbereiding en uitvoering even belangrijk.

De oplevering van de werkzaamheden hebben we daarom ook gevierd met de gehele buurt.

'Opleveringsijs' voor de gehele buurt

Project uit samenwerkingsovereenkomst 

Het project is onderdeel van de projectoverstijgende samenwerkingsovereenkomst voor verduurzaming van woningen voor Casade. Hazenberg | SmartPack,  verduurzaamt in samenwerking met BAM Wonen, Caspar de Haan, en Zwaluwe Bouw, circa 2.000 woningen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk.

We verbeteren de woningen van Casade via een langlopend programma. Door deze aanpak kunnen we in een korte tijd meer woningen op een slimmere manier duurzamer maken. Met minder kosten, een hogere kwaliteit en zo weinig mogelijk overlast voor de bewoner. Zo blijven de woonlasten voor de huurders betaalbaar en krijgen zij een comfortabele woning”. Wij zijn trots op deze mooie mooie, innovatieve samenwerking!  Ook met dit project goed op weg naar een vermindering van de COuitstoot en een comfortabeler thuis voor de huurders!