Verduurzaming 184 woningen in Breda

In de achtervang in Breda gaat Hazenberg in opdracht van Wonen Breburg 184 woningen verduurzamen. De woningen worden zowel van binnen als van buiten weer helemaal van deze tijd gemaakt. De bewoners hebben straks meer woonplezier en minder energielasten door deze verduurzaming.

Alle woningen krijgen zonnepanelen, een warmtepomp, nog betere isolatie. In onze aanpak willen we de impact van dit omvangrijke project voor de bewoners zo laag mogelijk houden. Daarom werken we in twee fasen. Eerst voeren we alle binnenwerkzaamheden uit en daarna de buitenwerkzaamheden. De uitvoering van het eerste deel van het verduurzamingsproject staat gepland voor oktober 2024 en we verwachten het in december 2025 op te leveren. 

WonenBreburg heeft voor Hazenberg gekozen door diverse sterke punten in ons plan van aanpak. Hierin vielen op de aandacht voor bewonerscommunicatie, onze deskundigheid in het stapsgewijs verduurzamen van woningen, de totale organisatie en het overzicht tijdens de bouw. Bovendien hecht WonenBreburg veel waarde aan ons dashboard. Dit monitort de voortgang en geeft per activiteit inzicht of we hierin voorop- of achterlopen. Dat vindt WonenBreburg een mooi sturingsmiddel waarmee Hazenberg zich onderscheidt. Dit alles én de beste prijs in de markt heeft bijgedragen aan onze selectie voor dit project. 

Dit project onderstreept de uitdaging van Hazenberg om fijn wonen voor iedereen betaalbaar te maken. En anno 2024 hoort een duurzame woning ook bij fijn wonen.

Stuur project door