Transformatie Montgomerylaan 500 te Eindhoven tot Rijkskantoor

Projectinformatie

Project Rijkskantoor Montgomerylaan
Locatie Eindhoven
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Architect Architectenbureau De Twee Snoeken

Hazenberg realiseerde de transformatie van het gebouw aan de Montgomerylaan 500 te Eindhoven. Voor deze Design & Build opgave is integraal samengewerkt met Terberg Installaties. Architectenbureau De Twee Snoeken heeft de nieuwe indeling van het gebouw ontworpen.

Transformatie tot flexibel Rijkskantoor

Het gebouw Montgomerylaan 500 in Eindhoven is heringericht tot een gestandaardiseerd en flexibel Rijkskantoor van ca 4.400 m2 BVO. Het gebouw bestaat uit een kantoorvleugel (links van de ingang) en een vleugel (rechts van de ingang) waar voorheen een laboratorium was gehuisvest. Na de transformatie zijn er verschillende organisaties gehuisvest. Hiervoor diende het gehele gebouw geschikt gemaakt te worden voor het “Fysieke Werkomgeving Rijk” (FWR) huisvestingsconcept.
Na de transformatie van de gebouwen is een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk voor de drie te huisvesten organisaties:

  • Rijkswaterstaat (RWS)
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Naast de standaard kantoorwerkplekken zijn er enkele speciale ruimtes voor inspectiediensten gerealiseerd.

Gebouw in gebruik

Tijdens de realisatie van het project heeft de NVWA, op dat moment gevestigd in de hoogbouw, haar bedrijfsvoering gewoon voortgezet. Dit betekent een extra uitdaging voor het uitvoeringsteam.

Gefaseerde uitvoering

De transformatie van het gebouw is  gefaseerd uitgevoerd. Het laagbouwgedeelte is aangepakt in fase 1. Na het strippen van de ruimten, kon worden begonnen met het realiseren van een volledig nieuw inbouwpakket.

In de 2e fase is de hoogbouw aangepakt. De hoogbouw is nu als kantoor in gebruik. Het streven is eenheid en uniformiteit tussen het bestaande deel en het nieuwe deel van het gebouw. Hiervoor is gezocht naar slimme en creatieve oplossingen.

In beide fases stond het verbeteren van het klimaat centraal, evenals het verbeteren van de brandveiligheid naar de huidige regelgeving.