Nieuwbouw Studentensportcentrum Eindhoven

In Eindhoven renoveert en vergroot Hazenberg het 'Student Sports Centre' Eindhoven, het sportieve hart van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit centrum biedt al meer dan 50 jaar diverse sportfaciliteiten aan TU/e- en Fontys studenten, medewerkers en alumni op de TU/e Campus. De verbeteringen en uitbreiding zijn nodig om de uitstekende sportfaciliteiten aan te kunnen blijven bieden. We werken in deze opdracht samen met installateur Hoppenbrouwers Techniek.

Werkzaamheden Fase 1 | Uitbreiding noordzijde

Tijdens de eerste fase realiseren we een nieuwe Body & Mind zaal en  grotere, uitgebreidere fitnessfaciliteiten. We bouwen een noordelijke neveningang met aansluitend ook een nieuwe fysiokamer en werkkamer van de Technische Dienst. Verder krijgt het sportcentrum straks 4 grotere kleedlokalen en een Dojo (een zaal voor vechtsporten).

Werkzaamheden Fase 2 | Uitbreiding en renovatie zuidzijde

In deze fase zorgen we voor een nieuwe entree, balie en uitbreiding van horeca faciliteiten. De gangen in het gebouw worden breder en we creëren nieuwe verbindingen naar de nieuwbouw aan de noordzijde. De Fitness ruimtes vernieuwen we en we bouwen nieuwe kantoren en personeelsruimten/vergaderruimten. Daarnaast renoveren en vervangen we gevels aan de kantoorzijde.

Gefaseerde uitvoering

De grootste uitdaging bij dit project is dat het gebouw tijdens de werkzaamheden in gebruik blijft door de sporters. In de strakke planning en een gefaseerde aanpak stemmen we de verschillende werkzaamheden af op de activiteiten in het sportcentrum. De lessen en activiteiten kunnen zo doorgaan. Om eventuele risico's en problemen vooraf in beeld te hebben is gebruik gemaakt van een verify & build uitvoering. Hierbij wordt eerst uitvoerig onderzoek gedaan naar onder andere bestaande leidingen in de grond. Dit zorgt voor minder vertraging tijdens de bouw. Zo lopen de fases zo min mogelijk vertraging op.

Duurzame toepassingen

Als ontwikkelende bouwer zijn we ons bewust van de duurzame impact die we kunnen maken. Afspraken met leveranciers en onderaannemers zorgen voor minder afval verminderen en gescheiden afvoer. Tijdens de bouw maken we zoveel mogelijk gebruik van circulaire materialen die we tijdens de sloop sparen. Betonblokken, gemetselde keien en houten afwerkingen worden bewaard. De houten vloer in de gymzaal gebruiken we bij de inrichting van de nieuwe horecafaciliteiten.

Het gebouw is na de renovatie voorzien van duurzame energieoplossingen zoals LED-verlichting en slimme schakeling. Domotica koppelt alle techniek en geeft inzicht in het energieverbruik. We plaatsen lucht/water warmtepompen met buffervaten. Continue CO2 metingen bepalen de ventilatie. Het gebouw is voorbereid op plaatsing van PV-panelen in de toekomst.

Interieur impressie

exterieur impressie

bovenaanzicht voor renovatie

Stuur project door