Transformatie Montgomerylaan 500 tot Rijkskantoor Eindhoven

In Eindhoven heeft Hazenberg een gebouw aan de Montgomerylaan in Eindhoven getransformeerd tot Rijkskantoor van 4.400 m2 oppervlakte. De verantwoordelijkheden van Hazenberg in dit project lagen onder andere in het integraal ontwerpen en realiseren van een aantrekkelijke en efficiënte huisvesting in een bestaand pand. Het gaat om 5 lagen in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf volgens de principes van de Fysieke Werkomgeving Rijk.

Voor deze Design & Build opgave werkten we nauw samen met Terberg Installaties. Architectenbureau De Twee Snoeken heeft de nieuwe indeling van het gebouw ontworpen tot een modern en gebruiksvriendelijk kantoor dat voldoet aan alle eisen.

Duurzaam en toekomstbestendig ontwerp

In de transformatie is gestreefd naar eenheid en uniformiteit in het bestaande deel en het nieuwe deel van het gebouw. Hiervoor is gezocht naar slimme en creatieve oplossingen.

Het gebouw bestaat uit een kantoorvleugel (links van de ingang) en een vleugel (rechts van de ingang) waar voorheen een laboratorium was gehuisvest. Na de transformatie is het hele gebouw geschikt voor het “Fysieke Werkomgeving Rijk” (FWR) huisvestingsconcept.

In beide fases van de transformatie stond het verbeteren van het klimaat centraal, evenals het verbeteren van de brandveiligheid naar de huidige regelgeving.

 

Transformatie zonder overlast

Tijdens de realisatie van dit project was een van de kantoren in de hoogbouw nog volop in bedrijf. Dit was een extra uitdaging voor het uitvoeringsteam. Door de gefaseerde aanpak en een gedetailleerd uitvoeringsplan in nauwe afstemming met de ‘zakelijke bewoners’ hebben de medewerkers weinig tot geen overlast ervaren van de werkzaamheden.  

In de eerste fase werkten we aan het laagbouwgedeelte van het kantorencomplex. Nadat alles was gestript, werd een volledig nieuw inbouwpakket gerealiseerd. In de tweede fase kwam de hoogbouw aan bod en verplaatsten de mensen die daar aan het werk waren zich naar de laagbouw. De hoogbouw is nu als kantoor in gebruik.

 

Rijksorganisaties onder één dak

Na de transformatie van de gebouwen is een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk voor de drie te huisvesten organisaties. Dit zijn Rijkswaterstaat (RWS), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Naast de standaard kantoorwerkplekken zijn er enkele speciale ruimtes voor inspectiediensten gerealiseerd.

 

Stuur project door