Renovatie Glazenwasbalkons Provinciehuis

Projectinformatie

Project Renovatie Glazenwasbalkons Provinciehuis
Locatie 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant

Aan het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch is door Hazenberg Bouw onderhoud uitgevoerd aan de betonnen (balkon)delen van het gebouw. Deze zijn gesitueerd tussen de 4 hoekkolommen van de toren van het Provinciehuis. 

Bij de herstelwerkzaamheden was het belangrijk dat de oorspronkelijke uitstraling, van het door de Rotterdamse architect Huig Maaskant ontworpen gebouw, behouden bleef.

 • Foto: Melchert Meijer zu Schlochtern

 • Tijdelijke staalconstructie t.b.v. steiger

Onze werkzaamheden

De door Hazenberg Bouw uitgevoerde werkzaamheden bestonden voornamelijk uit:

 • Vervangen vloercoating bordessen
 • Coating- en schilderwerkzaamheden
 • Schoonmaken, afkloppen en herstellen tegelwerken
 • Reinigen en coaten stalen plafondplaten
 • Behandelen betonconstructie
 • Vervangen/herstellen spuwers
 • Herstellen glaslijsten en reinigen Colorbel
 • Beglazingsrubbers vervangen

Bijzonderheden

 • Het Provinciehuis is tijdens de uitvoering volledig operationeel gebleven.
 • Alle werkzaamheden zijn met alle betrokken partijen LEAN uitgevoerd. In de daarbij behorende "daily stand" werd de planning doorgenomen en de uit te voeren werkzaamheden uitvoerig gepland zodat pro-actief kon worden gereageerd op eventuele problemen. Hierdoor is voor de opdrachtgever tot in detail inzichtelijk geweest wat onze werkzaamheden zijn op elk moment van de dag.
 • Het project heeft een korte doorlooptijd gehad.
 • De werkzaamheden zijn in twee fasen (noord/west gevel + zuid/oost gevel) gerealiseerd i.v.m. met het broedseizoen van de torenvalk. De door ons uit te voeren werkzaamheden (geluidsloverlast) zijn hierbij  zorgvuldig gepland om dit broedseizoen niet te "verstoren".
 • Voor weersgevoelige, vocht- en temperatuurafhankelijke werkzaamheden hebben wij de ondergronden en omgevingsinvloeden gemonitord. Bijvoorbeeld d.m.v. het vastleggen van luchtvochtigheid en dauwpunt. Door ons werd een datalogger geplaatst en aangesloten op een computer. De voelers werden buiten geplaatst en op de te behandelen onderdelen vastgeplakt. Hierdoor was het mogelijk exact te meten of binnen vooraf afgestemde waardes kon worden gewerkt.
 • Door Hazenberg is een tijdelijke staalconstructie aangebracht om de gewichten van de steiger te dragen.

Het Huis voor Brabant

Het gebouw  is een ontwerp van de Rotterdamse architect Huig Maaskant. Het ruim 103 meter hoge gebouw is het hoogste kantoorgebouw van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is opgetrokken uit beton, glas en staal. De toren van het provinciehuis heeft 4 hoekkolommen en zijn voorzien van betonnen prefab gevelelementen. Tussen deze kolommen zijn de prefab glazenwasbalkons aanwezig. De toren telt 24 verdiepingen. Architect Maaskant is onder andere bekend van bouwwerken als de Euromast (Rotterdam) en de Pier van Scheveningen. Het provinciehuis werd op 12 november 1971 officieel geopend door Koningin Juliana en sindsdien is hier het bestuurlijk centrum van de Provincie Noord-Brabant gevestigd.