Onze Tuinen wijkverbetering Josephwijk Roosendaal

Een karakteristieke wijk bomvol oude elementen verduurzamen, dat is de uitdaging die Hazenberg bouw heeft in Roosendaal. De 229 huizen in deze wijk zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is daarom gekozen voor een complete vernieuwing van de wijk; sloop en vervangende nieuwbouw. Hierbij is rekening gehouden met de karakteristieke eigenschappen van de wijk.

Beste ontwerp

Hazenberg heeft in samenwerking met Groosman Architecten het beste ontwerp ingediend. In dit ontwerp hebben we rekening gehouden met aspecten als: bouwkundige- en gebruikskwaliteit, klimaatadaptie en prijs. Maar ook de karakteristieke kenmerken van de voormalige Josephwijk met de herkenbare poortjes. In het plan is speciale aandacht voor de bewoners, zodat zij zo min mogelijk overlast ervaren van deze nieuwbouw. Het is een buurt die voor én door bewoners wordt ontwikkeld en gebouwd. Samen ontwikkelen we ‘Onze Tuinen’.

Groene, duurzame én karakteristieke wijk

Samen met Alwel hebben we een duidelijke visie en ambitie voor de wijk: een ruim opgezette, duurzame buurt met ruimte voor diverse uitnodigende plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is er veel aandacht voor vergroening, circulariteit en duurzaamheid. Niet alleen voor de woningen, maar ook de buitenruimtes krijgen de aandacht die ze verdienen.

We realiseren eigen waterbehoud in de wijk door middel van ‘urban wadies’. Zowel de gemeente Roosendaal als wij van Hazenberg streven naar duurzaamheid en zijn daarom samen tot deze ideeën gekomen.

Alle woningen in de Josephwijk zijn minimaal energieneutraal. Een aantal woningen zijn energieverbruiksneutraal, van toepassing op huishoudelijke apparaten. Dit ligt boven de standaard. De gebieden achter de woningen op het terrein worden parkeertuinen. Daar hebben we qua beplanting en waterretentie ingestoken op de biodiversiteit. Dit is zowel voor de bewoners als voor de duurzaamheid en vergroening van de wijk positief.

Het bruikbare materiaal dat uit de sloopwoningen komt, wordt verwerkt in de nieuwbouwwoningen.

“Als planontwikkelaar van Hazenberg vind ik het belangrijk dat de bewoners straks een goede, comfortabele en duurzame woning krijgen waar zij zich thuis én prettig in voelen. Dat gevoel begint al bij het binnenrijden van de wijk.”
Jitse van Loon, Planontwikkelaar

Stuur project door