Verduurzaming 37 NOM woningen Dongen

Casade biedt betaalbare woningen aan mensen met een bescheiden inkomen in de regio Dongen, Loon op Zand en Waalwijk..

In de strategische visie ‘Duurzaam dichtbij’ van Casade werkt de woningcorporatie aan duurzaamheid, prettig wonen in de buurt en een behoedzame groei van het aantal woningen. 

Hazenberg werkt samen met Casade aan de verduurzaming van bestaande woningen en toekomstgerichte nieuwbouw in de regio voor de sociale sector. Waarbij de belangen en het welzijn van huidige huurders centraal staan.

In opdracht van Casade verduurzaamde Hazenberg in Dongen 37 sociale huurwoningen naar nul op de meter. Om deze woningen compleet te kunnen verduurzamen was het belangrijk om vooraf, maar ook tijdens de verduurzaming, goed contact te hebben met de huidige bewoners en rekening te houden met de omwonenden.

Duurzaamheid

Om de huizen in Dongen te laten voldoen aan de duurzaamheidsnormen van deze tijd deed Hazenberg meerdere ingrepen. Zo zijn de woningen voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. We plaatsten een laagtemperatuurverwarming met nieuwe radiatoren en ventileren de woningen met warmte terugwin installaties en de I-cem warmtepomp module van FACTORY ZERO. Verder zijn zowel de daken als de gevels goed geïsoleerd. Dit alles zorgt voor compleet gasloze NOM-woningen.

 

Renovatie in bewoonde staat

De renovatiewerkzaamheden vonden plaats in bewoonde staat. Met veel zorg voor de bewoners en aandacht voor de veiligheid hebben we onze werkzaamheden in goed overleg uitgevoerd.

 

Ons team is zich bewust van de impact die een renovatie met zich meebrengt voor bewoners. Zij zijn gewend om hun werkzaamheden, waar mogelijk, aan te passen aan de wensen van de bewoners. Is een bewoner thuis aan het werk en heeft hij een belangrijke afspraak? Dan stellen we werkzaamheden met geluidsoverlast even uit. Daardoor ontstaat er wederzijds begrip en accepteren bewoners het ook als we wél een keer voor geluidsoverlast zorgen. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een snelle voortgang, met als eindresultaat een duurzame woning met een fijn leefklimaat.

 

Breder kijken dan alleen de woning

We denken in onze verduurzaming verder dan alleen het renoveren van de woning. Zo houden we rekening met flora, fauna, circulariteit en logistiek. De aluminium kozijnen zijn vervangen voor kunststof kozijnen, de oude aluminium kozijnen krijgen een tweede leven en worden hergebruikt voor een ander project.

 

Ruimte voor de natuur

Daarnaast houden we rekening met de flora en fauna in de omgeving. Er zijn kasten geïntegreerd in de gevels voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Om het dagelijkse transport te minimaliseren voor mensen en dier, hebben we gekozen voor een hub in de omgeving.

 

Samen voor een duurzame toekomst

Dit project is tot stand gekomen binnen de langdurige samenwerking met Casade.

Project in beeld

Stuur project door