Mariahof Reusel is nu volwaardig verpleeghuis

Senioren met een zorgvraag uit Reusel en omgeving kunnen terecht bij Mariahof. Het wooncomplex aan de Marialaan in het hart van Reusel werd ooit gebouwd als 'bejaardenhuis,' een voorziening die inmiddels verdwenen is.

In de praktijk blijkt dat er steeds vaker bewoners binnenkomen met een zwaardere zorgvraag. Om deze nieuwe bewoners een passend thuis te bieden, was renovatie van de bestaande 28 zorgappartementen nodig.

In opdracht van zorgorganisatie Oktober realiseerde Hazenberg in Reusel een volwaardig verpleeghuis in een oud bejaardenhuis.  

Mariahof klaar voor de toekomst

De werkzaamheden op Mariahof liepen uiteen van uitbreiding van het woon- en zorgcomplex met twee nieuwe appartementen. Daarnaast hebben we de bestaande huis- en eetkamer gesloopt en vervangen voor nieuwbouw over twee bouwlagen. De vernieuwde entree gaf het gebouw een nieuwe uitstraling.

Verder maakten we het pand geheel asbestvrij, zodat het gebouw gezond is voor bewoners en zorgverleners. Het comfort werd verhoogd door duurzame bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen. Met de nieuwe badkamers, kozijnen, vloeren en zonweringen is het woongenot voor alle bewoners optimaal.

Renoveren in een bewoond gebouw

De bewoners van Mariahof in Reusel bleven in hun appartement wonen tot het vernieuwde appartement klaar was. De renovatie planden we daarom in fases om de overlast tijdens de renovatie zo veel mogelijk te beperken. Na de renovatie konden ze direct verhuizen naar het nieuwe appartement. 

Stuur project door