Verduurzaming 5 woningen met HT-Skid

Casade heeft al meer dan honderd jaar een belangrijke maatschappelijk positie in de regio Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. De woningcorporatie zorgt voor betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen.

Onder de noemer ‘Duurzaam dichtbij’ richt Casade zich de komende jaren op belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, prettig wonen in de buurt en een behoedzame groei van het aantal woningen. Hierbij staat een duurzame verbinding met de huurders en andere belanghebbenden centraal.

Hazenberg werkt samen met Casade aan de verduurzaming en toekomstgerichte nieuwbouw in de regio voor de sociale sector. Hierbij sluiten we aan op de belangen van huidige huurders en de wensen van toekomstige huurders.

 

Ketensamenwerking leidt tot versnelde aanpak

Voor Casade verduurzaamt Hazenberg in samenwerking met 2 andere bedrijven ruim 2000 woningen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Binnen deze eerste projectfase maakte Hazenberg vijf woningen gasvrij binnen een dag, door toepssing van de HT-Skid. Deze innovatieve plug&play installatie ontwikkelde Hazenberg in eigen beheer, speciaal voor de corporatiemarkt.

HT-SKID opent deur naar versneld gasloos wonen

De Hazenberg HT-Skid is een unieke hoge-temperatuurtechniek voor de snellere verduurzaming van corporatiewoningen. De HT-Skid wordt prefab aangeboden en aangesloten op de bestaande radiatoren. Zo is het mogelijk om vijf huizen in één dag te verduurzamen en gebruiksklaar te maken.

 

Duurzaam voor de toekomst

Om deze huizen te laten voldoen aan de duurzaamheidsnormen van deze tijd voerden we in deze woningen meerdere verduurzamingswerkzaamheden uit. Op alle woningen plaatsten we nieuwe prefab daken met uitsparingen voor de HT-Skid en plaatsten we wtw (warmte terugwin) installaties. Verder zijn alle woningen voorzien van vloer- en gevelisolatie, HR++ glas en elektrische kookplaten.

 

Natuurlijk wonen

Om de vogels en insecten de ruimte te geven zijn nestkasten geplaatst voor onder andere: huismussen, vleermuizen en zwaluwen. Ook draagt de vergroening in de wijk bij aan de groeiende biodiversiteit van insecten en planten. 

 

Comfortabel en betaalbaar binnenklimaat

De eerste winter was een belangrijke testfase voor bewoners om het beloofde comfort en kostenbesparing te toetsen. De resultaten waren boven verwachting. Niet alleen konden de bewoners met gemak een comfortabel binnenklimaat houden. Ook de kosten bleven binnen de beloofde marge. Voor sommigen leverde de verduurzaming zelfs kostenbesparing op. Gemiddeld gaven de bewoners de hele verduurzaming van start tot oplevering een 9.

 

Stuur project door