Transformatie Frisokazerne tot Akoesticum

De historische Frisokazerne in Ede is getransformeerd naar een nationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten: het Akoesticum.

Akoesticum

Waar ooit oorlogshistorie werd geschreven, huist nu een levendig centrum voor de podiumkunsten: het Akoesticum.Hier kunnen amateurkunstenaars op het gebied van muziek, dans en theater terecht voor repetities en optredens. En naar buitenlands voorbeeld kunnen de gasten ook blijven slapen in de getransformeerde officiersmess. De gezellige verblijfsruimten en horeca completeren een aangenaam verblijf in deze voor Nederland unieke trainingslocatie.

Proces en inhoud

Het Akoesticum zocht een onderkomen én vond de Frisokazerne in Ede! De gemeente Ede nam Complan in de arm voor het proces- en projectmanagement en Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen tekende voor het ontwerp. Een goede bewaking van vooral de belangen van alle stakeholders en eindgebruikers, tijd en budget was in alle fasen van het proces essentieel. Leidend waren de gezamenlijke belangen en de beoogde eindkwaliteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat zowel de Programma van Eisen-fase, als de ontwerpfase en de realisatie vlot zijn doorlopen. Alle voorziene en onvoorziene aspecten van herontwikkeling van dit monument zijn door partijen met respect voor elkaar en benutting van elkaars kennis aangepakt.

LEAN-bouwen in herbestemming

Via een aanbestedingsprocedure werd het uitvoerende team geselecteerd, bestaande uit de TBI-bedrijven Hazenberg, Croon en Wolter&Dros. De uitvoering was complex en heeft binnen korte tijd en met een hoge kwaliteitsambitie voor een beperkt budget plaatsgevonden, waarbij het gehele bouwteam continu de integrale kwaliteit heeft bewaakt. Flexibiliteit en inventiviteit waren hierbij noodzakelijk. Op basis van een lean-aanpak, vertrouwen en respect realiseerden wij in 11 maanden een geslaagde verbouwing van 8.500 m².

"Wij zijn zeer te spreken over de flexibiliteit en inventiviteit van het bouwteam."
Initiatiefnemers Harold Lenselink & Victor van Haeren

Publicatie 'Van Kazerne tot Akoesticum'

Hazenberg heeft samen met Complan een publicatie samengesteld over het project en de samenwerking.

Download Van Kazerne tot Akoesticum PDF

Speciale verjaardagseditie krant Akoesticum

Ter ere van de eerste verjaardag van het Akoesticum is een krant - de verjaardagseditie - uitgegeven. Een artikel uit deze krant "Herbestemmen is belangrijk voor behoud van erfgoed" gaat over onze rol in dit project.

"Het Akoesticum zocht een onderkomen én vond de Frisokazerne in Ede! Een fantastische match, maar ook een uitdaging voor het uitvoerende team. Want de uitvoering was complex, de ambities hoog en het budget beperkt. Flexibiliteit en inventiviteit waren hierbij noodzakelijk ".

Klik  op onderstaande link om het gehele artikel te lezen.

Download_herbestemmen_is_belangrijk_voor_behoud_van_erfgoed PDF

Stuur project door