Verduurzaming 31 woningen BrabantWonen

Met elkaar werken we aan de landelijke opgave om alle sociale woningen in Nederland te verduurzamen. Zodat we CO2 uitstoot reduceren en bewoners een comfortabel en betaalbaar huis bieden.

Samen met BrabantWonen werkten we aan het verduurzamen van woningen aan de Karel de Vijfdestraat, Karel de Stoutestraat en Maximiliaanstraat in ’s-Hertogenbosch. 31 woningen werden op vernieuwende wijze verduurzaamd. We voerden energetische verbeteringen uit in de woning én renoveerden met een zo maximaal mogelijk circulaire aanpak.

Energiezuinig met een nieuw uiterlijk

De woningen zijn zo gerenoveerd, dat ze de uitstraling hebben van een nieuwe woning. De woningen kregen een compleet nieuwe gevel, met daarachter een isolatielaag op basis van natuurlijk vlas. De oude dakpannen hebben we schoongemaakt en hergebruikt. Vrijwel al het materiaal dat door de sloop is vrijgekomen, is opnieuw gebruikt of heeft ergens anders een nieuwe bestemming gekregen.

Samen met Brabant wonen voor verduurzaming

Met dit project dragen we bij aan het Klimaatakkoord van de regering en het Bossche Duurzaamheidsakkoord. In 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Door energiezuinig te bouwen en te renoveren, ondersteunen we vanuit Hazenberg deze transitie.

Alle nieuwbouwwoningen die we bouwen zijn daarom energiezuinig. Samen met BrabantWonen werken we de komende jaren aan het gasloos maken van bestaande woningen.

Project in beeld

Situatie voor

Situatie na

Stuur project door