Bisschop Zwijsenstraat

Vlakbij de entree van de Tilburgse binnenstad realiseert Hazenberg ‘De Kroon van Zwijssen’. In dit project krijgt een bijna vergeten monument haar oude glorie terug. Op deze unieke locatie worden in drie fases zowel nieuwbouw als monumentale woningen gerealiseerd. De restauratie van het monumentale pand is gedaan door dochteronderneming Nico de Bont (fase 1). Zij zorgen ook voor de herbestemming van de kapel en de refter. De luxe nieuwbouwappartementen worden gebouwd door Hazenberg.

Fase twee: De Zustertuin

Fase twee is ‘De Zustertuin’. De Zustertuin is een klein kloostercomplex met eigen refter en kleine monumentale kapel. De oude kloosterfunctie van wonen, verblijven en ontmoeten wordt in een eigentijds jasje gegoten. In het voorhuis (de huisnummers 18 en 20) en refter komen kleine wooneenheden. De kapel en de tuin worden bestemd voor het verblijven en ontmoeten. De kapel wordt geschikt gemaakt voor een openbaar toegankelijke functie, bijvoorbeeld laagdrempelige dag-horeca met terras/buitenruimte. Wanneer de restauratie van de gebouwen en de herbestemming is afgerond, zorgt dit ensemble voor extra monumentale glans en glorie voor de Kroon van Zwijsen.

Laatste fase: luxe appartementen

De derde en laatste fase bestaat uit kleinschalige nieuwbouw van enkele luxe koopappartementen met een eigen privé parkeervoorziening. Qua architectuur in goede balans tussen enerzijds aanknopingspunten met de monumentale panden aan de Bisschop Zwijsenstraat middels een voordeur aan de straatzijde, horizontale belijning en een terugliggende voorgevel. Anderzijds een moderne vormgeving door een contrasterende steen en opengewerkte gevels aan het pad en aan het park.

Stuur project door