74 huurappartementen in drie woonblokken Juvenaatlaan

Projectinformatie

Project Juvenaatlaan
Locatie Etten-Leur
Opdrachtgever Alwel
Architect LEVS architecten
Adviseur DGMR Adviseurs

Alwel schreef begin 2016 een prijsvraag uit voor het ontwerp en de bouw van een complex waar 74 huurappartementen, een algemene ontmoetingsruimte en 113 parkeerplaatsen komen. Vier ontwikkelaars dienden een plan in en Hazenberg is als winnaar uit de bus gekomen.

LEVS architecten uit Amsterdam tekende voor Hazenberg het ontwerp. De architect heeft gekozen voor drie aparte woonblokken, dat is een van de redenen geweest om voor dit ontwerp te kiezen. Er zijn nu meer appartementen gebouwd met een balkon aan de zonzijde. Bovendien zorgen drie bouwblokken voor transparantie in het landschap. Er is een doorkijkje en je kunt tussen de gebouwen doorwandelen, wat de vriendelijke uitstraling ten goede komt.

  • Eindresultaat!

  • Artist Impression

Team

Echt fijn wonen begint bij een leefbare buurt, waarin mensen prettig met elkaar samenleven. Dit gegeven was mede basis voor het ontwerp van de 74 appartementen. De historie van de locatie, de omgeving waarin het complex wordt gerealiseerd en de wensen van Alwel zijn uitgangspunten geweest. Met de samenstelling van ons team hebben we specialisten geselecteerd die voor de doelgroep van de appartementen een ideale woon- en leefomgeving kunnen creëren.

Deze specialisten zijn:

  • LEVS architecten: Architectuur & Stedenbouw
  • VlugP: Landschapsontwerp
  • Hoppenbrouwers Techniek: Installatieontwerp 
  • Pieters Bouwtechniek: Constructieontwerp
  • DMGR Adviseurs: Bouwfysicaontwerp

Drie delen

Bewust hebben wij de mogelijkheid van één volume losgelaten. Door het volume op te knippen in drie delen, ontstaat er variatie in het plan maar toch een duidelijke samenhang. Hierdoor kan er rondom het complex een speelse groene ruimte worden ingericht waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, wandelen en ontspannen. Dankzij de compacte opzet van de drie woonblokken wordt het gebruiksgemak voor de bewoners vergroot. Zij hebben korte looplijnen van de centrale entree tot aan hun woning. De ruimtes in de woningen zijn eveneens goed toegankelijk. Mocht thuiszorg in de toekomst nodig zijn dan is dit geen enkel probleem.

De ligging van de woonblokken is zodanig dat alle woningen een goede bezonning hebben. Door de half inpandige balkons is er tevens verbinding met buiten. Privacy en geborgenheid voor wie dat wil in combinatie met genieten van het omliggende groen en contact met de omgeving voor wie juist contact zoekt.

“Soms heb ik het gevoel alsof ik ín de artist impression loop. Het is gewoon precies zo geworden als op de tekeningen in de aanbesteding. Misschien nog wel mooier!” Aan het woord is Marieke Keyzer, senior projectleider van woningcorporatie ALWEL in Etten-Leur.

Lees het interview

Het appartementencomplex wordt aan de voor- en achterzijde ontsloten met wandelpaden. In de groene omgeving is ook een wadi opgenomen. Een wadi is een waterberging om overtollig hemelwater op te vangen.

Het voorlopige ontwerp is najaar 2017 uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Inmiddels zijn de appartementen opgeleverd. Alle appartementen zijn geschikt voor senioren.