Zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu

Hazenberg Bouw werkt met een hoogwaardig systeem voor kwaliteitszorg en een kwaliteits-, veiligheids- en milieuplan dat garant staat voor gezonde werkomstandigheden op de bouwplaats en een verantwoorde omgang met het milieu.

Waar mogelijk wordt de vorming van afval voorkomen. Het toch ontstane afval wordt gescheiden verzameld en afgevoerd.

Hazenberg Bouw is gecertificeerd volgens:

  • NEN-EN-ISO 9001:2008
  • VCA** 2008/5.1
  • FSC®
  • PEFC
  • CO2 prestatieladder
  • NEN-EN-ISO 14001-2004

Veiligheid

Meer veiligheid op de bouwplaats is ‘een must’. Het aantal incidenten en ongevallen moet structureel omlaag, elk is er één te veel. Vandaar dat wij dagelijks investeren in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op en rond de bouwplaats en in kantoor. Daarbij volgen wij de veiligheidsrichtlijn van TBI. Hazenberg Bouw is tevens VCA** gecertificeerd.