Veiligheid Is Prioriteit

Wij zijn ons bewust van de uitdagingen en risico's in de bouwsector op het gebied van veiligheid. Daarom hebben wij het programma VIP uitgerold: Veiligheid is Prioriteit. Met VIP vergroten we ieders bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel en stimuleren een proactieve veiligheidshouding.

 Wij geloven dat: 

  • Veiligheid begint bij jezelf,
  • Veiligheid een permanente waarde is en geen tijdelijke prioriteit,
  • Veiligheid onderdeel uitmaakt van ons succes.

Wij werken bewust veilig

Fysieke veiligheid
We streven ernaar om onveilige werkomgevingen te vermijden en de risico's die het werk met zich meebrengt te beheersen. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich van veiligheid bewust is en hieraan bijdraagt.

Sociale veiligheid
Een veilige werkomgeving betekent ook dat iedereen met een fijn en veilig gevoel naar zijn of haar werk gaat. Ongewenst gedrag wordt herkend, afgekeurd en bespreekbaar gemaakt.

Digitale veiligheid
Door middel van cursussen en trainingen zorgen we ervoor dat iedereen weet hoe je veilig met digitale informatie en werkapplicaties moet omgaan.

Constructieve veiligheid
Op al onze projecten borgen wij de constructieve veiligheid. Dit doen wij gedurende alle fasen van het project; vanaf ontwerp- tot en met de beheerfase. 

Omgevingsveiligheid
Wij zijn ons bewust van de omgeving waarin wij werkzaam zijn en bewaken de veiligheid voor iedereen die zich in de nabijheid van onze projecten begeeft. 

Onze ambitie is:

  • Niemand raakt gewond! 
  • Wij bespreken veiligheidsissues met elkaar - met respect - en gaan op een actieve wijze het gesprek aan,
  • Wij zijn samen scherp op veiligheid in de brede context waarbinnen onze projecten worden gerealiseerd.

Samen veilig en verantwoordelijk

Het is belangrijk dat mensen veiligheid met elkaar kunnen bespreken. Zo leren wij van elkaar en voorkomen we ongelukken. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en is verankerd in onze bedrijfscultuur.

Veiligheid begint bij jezelf. Jouw keuzes hebben direct invloed op de veiligheid van jezelf en je collega’s. Maar VIP is een gezamenlijke inspanning: van kantoor tot op de bouwplaats, van ons als hoofdaannemer tot onze partners. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en bijdragen aan een veiligere bouwsector.

Onze veiligheidswaarden

Als TBI-onderneming leren we van de ervaringen van onze zuster-ondernemingen en sluiten we aan bij de breed gedragen veiligheidswaarden binnen TBI. Met 'Leren Van' kaarten kunnen we leren van situaties die zich hebben voorgedaan om zo toekomstige risico's te beheersen.

Onze veiligheidswaarden zijn:

Verantwoordelijkheid: we nemen onze eigen én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voorbereiding: we bereiden ons goed voor en denken na over de risico’s.

Regels en afspraken: we maken heldere afspraken en houden ons aan de regels.

Bespreken: we bespreken onveilige situaties met elkaar.

Stop!: we stoppen onveilig werk direct!

Nationale Bewust Veilig-dag

Jaarlijks staan we landelijk met alle TBI-ondernemingen stil bij veiligheid. Dit gebeurt op de Bewust Veilig-dag. Op deze veiligheidsdag, met elk jaar een ander thema, worden ervaringen met elkaar gedeeld en leren we van elkaar hoe we nóg veiliger kunnen werken.

VIP-medewerkersdagen
Vanuit Hazenberg en Nico de Bont organiseren we ook jaarlijks een cyclus van VIP-medewerkersdagen. Met meer dan 275 medewerkers, partners, leveranciers, onderaannemers en zzp-ers voeren we op interactieve manier het gesprek over veilig werken.

Van voorbereiding tot omgeving

Veiligheid start bij Hazenberg zo vroeg mogelijk in het project. Tijdens de ontwerpfase denken we al na over een veilige realisatie. Op deze manier worden risico's al geminimaliseerd nog voordat we de steiger op gaan.

Het is belangrijk dat omwonenden en voorbijgangers zich veilig voelen in de buurt van onze bouwplaatsen. Zij moeten zo min mogelijk hinder of overlast ondervinden van onze werkzaamheden.

Veiligheidsladder

Met de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) wordt aangegeven op welke manier wij ons bezighouden met veiligheid en krijgen we inzicht in onze sterke punten en verbeterpunten. Sinds november 2023 staan we op trede 4 van de Veiligheidsladder. En we blijven verbeteren, want veiligheid is nooit een afgeronde zaak! 

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)

Als voorloper op het gebied van veiligheid in de bouwwereld hebben wij als bedrijf de GCVB ondertekend. Hierin zijn gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag vastgelegd. 

Contact met onze veiligheidsexperts