Uw project centraal

Onze organisatie

Hazenberg Bouw is een daadkrachtige Zuid-Nederlandse bouwonderneming met de focus op woning- en utiliteitsbouw, herbestemming en transformatie, renovatie en onderhoud. Bij ons staan de opdrachtgever en zijn bouwuitdaging centraal. Graag bedenken we samen met de opdrachtgever, gebruiker(s) en bouwteampartners de meest optimale oplossing voor de bouwopgave. Hazenberg Bouw investeert in mensen en middelen om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de leefomgeving van de toekomst. Door mensen en partijen met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen stimuleren wij kennisontwikkeling en innovaties in het bouwproces. 

John van der Doelen

Het directieteam van Hazenberg Bouw bestaat uit:
 

Ir. B.N.W. (Boudewijn) de Bont, directievoorzitter
LinkedIn 
Ing. J.F.C.M. (John) van der Doelen, directeur
LinkedIn
A.P.M. (Antoine) van Dongen, adjunct directeur financiën
LinkedIn

Boudewijn de Bont en John van der Doelen zijn statutair bevoegd.

Dochterbedrijf Nico de Bont

Bij monumentale gebouwen werken wij nauw samen met onze dochteronderneming Aannemingsbedrijf
Nico de Bont B.V., specialist in restauratie en herbestemming. Door de combinatie van kennis, en de creativiteit van onze medewerkers, maken wij complexe opgaven haalbaar. De directie van Nico de Bont bestaat uit Roel Maas en Boudewijn de Bont.

website Nico de Bont

Onderdeel van TBI

Hazenberg Bouw maakt als zelfstandige onderneming deel uit van TBI. TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt.