Makers van Waarde

Inventarisatie

Hazenberg Bouw stelt jaarlijks haar CO2-voetafdruk vast. De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Het GHG identificeert verschillende bronnen van emissie, bekend als scopes:

Scope I

Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines en zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie. Ook omvat scope 1 het beheer van emissies door toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties.

Scope II

Scope II omvat indirecte emissies. Emissies waar Hazenberg enigszins invloed op heeft. Dit zijn emissies die ontstaan door aangekochte elektra en zakenreizen met ander vervoer dan voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie.