BIM

Tommy van Beem

Als eigentijdse bouwonderneming investeert Hazenberg in nieuwe werkmethodieken die bijdragen aan de optimalisatie van de projectorganisatie en de daarbij behorende communicatiestromen. Een voorbeeld hiervan is BIM.

  • BIM is een werkmethodiek.
  • BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie eerst in een 3D-model en databank wordt opgebouwd.
  • Met BIM wordt het volledige bouwproject virtueel gerealiseerd voordat er ook maar iemand met de daadwerkelijke bouw aan de slag gaat. Zodat vroegtijdig alle mogelijke risico’s aan het licht komen en faalkosten verleden tijd worden.
  • Met BIM maakt u een digitaal prototype van het gebouw – dat u inzicht geeft in de gevolgen van keuzes en veranderingen.
  • BIM maakt het bouwproces inzichtelijk voor alle betrokken partijen.
  • BIM zet alle informatie rondom het bouwproces centraal en zorgt hiermee voor een verbeterde samenwerking van projectpartners.