'Wij zijn bij Hazenberg niet zo afhankelijk van een flexibele schil'

Origineel artikel door Cobouw, Yvonne Ton

Ruud Schapendonk krijgt bij TBI-onderneming Hazenberg veel vrijheid om te ondernemen. Dat spreekt hem als voormalig eigenaar van een bouwbedrijf aan.

Ruud Schapendonk: "Ik ben ooit ondernemer geweest en bij TBI staat ondernemerschap aan de basis. We krijgen als directie van Hazenberg echt de vrijheid om te ondernemen en zelf keuzes te maken. Daarnaast is TBI anders ingericht dan andere grote bouwconcerns. Er is maar één aandeelhouder - de Stichting TBI - en het bedrijf is niet beursgenoteerd. Bij TBI kijken we nog meer dan bij een familiebedrijf lang vooruit. Vrienden met wie ik het over mijn carrière heb vragen wel eens: ‘moet je dan geen winst maken bij TBI’? Natuurlijk is er winst nodig voor een gezonde bedrijfsvoering, maar welke betekenis je daaraan geeft, is vers twee."

Foto: Dolph Cantrijn | Ruud Schapendonk op dakterras 'The City' Reitseplein in Tilburg

In welk opzicht verschilt TBI daarin van andere bouwbedrijven?
"Stichting TBI zet de winst in beginsel in voor continuïteit en een gezonde balans van de ondernemingen, maar welvaart en welzijn van de samenleving zijn ook belangrijk. We investeren daarom een deel van de winst die we maken in de maatschappij. We hebben een aantal fondsen, waaronder de TBI Klimaattrein om duurzame innovaties aan te jagen, een studiefonds waaruit kinderen van vaste medewerkers een toelage op hun studie krijgen en sinds kort het TBI Praktijkfonds om te zorgen dat er steeds meer arbeidskrachten in de bouw komen. Op die manier heb je op een andere manier impact dan wanneer je alleen resultaat boekt voor een aandeelhouder."

Hazenberg werkt nauw samen met dochteronderneming Nico de Bont. Hoe gaat dat in de praktijk?
"Nico de Bont werkt aan restauratie en herbestemming van monumenten. Zeker nu ruimte schaars wordt en herbestemming en herontwikkeling aan de orde van de dag zijn, is de combinatie van bedrijven ideaal. Een mooi voorbeeld is Achttien81 in Dongen. Bij dat project is Hazenberg bezig met een eigen nieuwbouwontwikkeling op het terrein van een rijksmonumentale schoenfabriek, die door Nico de Bont wordt herbestemd."

Werkt het personeel dan ook voor beide bedrijven?
“We hebben geen hele harde scheiding. Met Nico de Bont restaureren we de Domtoren, daar heb je specialistische kennis voor nodig. Als je ons vergelijkt met andere bouwbedrijven, zie je dat steeds meer bedrijven het managen van het bouwproces beheersen en dat er een grote flexibele schil om die bedrijven hangt. Maar wij hebben ook de uitvoeringscapaciteit in huis met ongeveer honderd eigen bouwplaatsmedewerkers. We kunnen die heel flexibel inzetten in het marktsegment van Hazenberg, maar ook in dat van Nico de Bont, daar waar de capaciteit om vraagt. Vaak zijn het communicerende vaten. Wij zijn dus niet zo afhankelijk van een flexibele schil en hebben als voordeel dat we vakkennis in huis houden. Die afwisseling tussen restauratie en nieuwbouw vinden medewerkers leuk."

"Natuurlijk is er winst nodig voor een gezonde bedrijfsvoering, maar welke betekenis je daaraan geeft, is vers twee."
Ruud Schapendonk

U bent jarenlang projectleider geweest en kent de praktijk goed. Is dat een voordeel als bouwdirecteur?
"Ik denk het wel. Tijdens mijn studie timmerde ik in de avonduren met mijn toenmalig paardrij-instructeur om geld te verdienen om mijn opleiding te betalen. Hij heeft mij besmet met het bouwvirus. Van huis uit heb ik het ondernemerschap meegekregen. Na mijn studies mts bouwkunde en hts bouwtechnische bedrijfskunde ben ik een bedrijf gestart. Het leuke is dat ik mijn rij-instructeur in dienst heb genomen: de leerling nam de leermeester in dienst. Daarna heb ik ervaring opgedaan als projectleider en als hoofd productie, waardoor ik veel techniek- en proceskennis heb gekregen. Het voordeel nu is dat ik snel kan zien of plannen technisch en financieel haalbaar zijn. Op kantoor en op de bouwplaats kan ik mijn kennis overbrengen aan jonge mensen en met ervaren collega’s sparren over de inhoud. Het maakt mijn werk veel leuker."

Wat hoopt u op bouwgebied van de nieuwe regering als die eenmaal gevormd is?
“Dat er keuzes gemaakt worden. De hele bouwsector wacht daarop. We hebben heel veel dossiers die maar niet afgesloten worden. Om te beginnen het vrijmaken van plancapaciteit. En dat we weten waar we wel en niet mogen bouwen en hoe. De provincie Noord-Brabant geeft geen bouwvergunningen meer af vanwege de onzekerheid over stikstof. Welke kant gaat het nu op? Behalve onzekerheid over waar te bouwen en over stikstof is er ook onzekerheid over de Wkb en de Omgevingswet. Iedereen probeert zich voor te bereiden, maar we weten nog steeds niet waar we aan toe zijn. We zijn als sector innovatief genoeg om met de keuzes die gemaakt worden om te gaan, maar men blijft maar broeden op dat ongelegde ei."

Wat is uw voornaamste taak als nieuwe directeur?
“Boudewijn de Bont en ik vormen de statutaire directie van Hazenberg. Mijn focus ligt op projectontwikkeling, bouw en verduurzaming vanuit Hazenberg en Boudewijn richt zich op het monumentale werk van Nico de Bont. We willen het merk Hazenberg verder op de kaart zetten, waarbij de focus ligt op ontwikkeling en verduurzaming. Met de combinatie van Hazenberg en Nico de Bont kunnen we nog veel meer doen."

CV

Als projectleider heeft Ruud Schapendonk (1981, Goirle) bij verschillende grote bouwbedrijven gewerkt, zoals BAM, Heijmans en Dura Vermeer. Voor zijn overstap naar Hazenberg ǀ TBI was hij directeur bij Ouwehand Bouw. 

Schapendonk studeerde bouwtechnische bedrijfskunde, aangevuld met een opleiding projectontwikkeling van WoningBouwersNL. Hij begon zijn loopbaan als directeur van een eigen bouwbedrijf.

Stuur artikel door