Bewoners bepalen het succes van verduurzaming

Het geheim van tevreden bewoners

 

Als Makers van Waarde staan we voor betekenisvol ontwikkelen, bouwen en renoveren. Ofwel: waar we van meerwaarde kunnen zijn voor opdrachtgevers, ketenpartners of bewoners, doen we dat. Binnen Hazenberg | Verduurzaming maken we onder meer het verschil op het gebied van bewonerscommunicatie. Het ‘pakkie an’ van onze nieuwe collega en sociaal projectcoördinator Marèn van Duuren.

 

“Kort samengevat, is het mijn taak om samen met onze opdrachtgever - de woningcorporaties - de hele bewonerscommunicatie rondom renovaties soepel te laten verlopen. Zowel voor, tijdens als na de verduurzaming,” begint Marèn. “Zo organiseren we informatiebijeenkomsten voor bewoners en leg ik huis-aan-huis bezoeken af om specifieke vragen te beantwoorden en handtekeningen voor akkoord op te halen. Ik voer gesprekken met alle bewoners voor extra uitleg en noteer de bijzonderheden per bewoner. Degenen die bezwaar hebben, probeer ik alsnog mee te laten bewegen door extra uitleg te geven Tijdens de renovaties zelf zorg ik samen met de uitvoerder dat bewoners weten wat ze kunnen verwachten. Zo ga ik ook af en toe ’een bakkie doen’ als er vragen of problemen zijn, waar we dan als team een oplossing voor zoeken.”

"De tijd nemen voor wat er leeft onder bewoners bepaalt het succes van het project. Het is voor de meesten een ingrijpende gebeurtenis. Daar heb ik aandacht voor."

Aandacht en sociale duurzaamheid

“Het belangrijkste deel van mijn werk is goed luisteren.” vervolgt ze. “Waar zit de eventuele weerstand? Is dat onvrede over iets, is het vooral bezorgdheid, of kan men simpelweg niet overzien wat er op hen afkomt. Bewoners zien bijvoorbeeld vaak op tegen de troep en de herrie, ze maken zich zorgen om hun net aangelegde tuin, of ze zijn ongerust vanwege gezondheidsklachten. Of ze begrijpen gewoon niet waarvoor verduurzaming nodig is. Ik kan dan echt het verschil maken door hen helder en eerlijk te vertellen wat ze kunnen verwachten en hoe dit hun kwaliteit van leven gaat verbeteren, voor henzelf én hun wijk. Zo dragen we echt direct bij aan sociale duurzaamheid.”

 

Tevreden bewoners zijn teamprestatie

“Ik geniet ervan als mensen met bezwaren, na mijn uitleg toch nog instemmen. Of als ze gaandeweg het project zelfs blij en enthousiast worden, doordat het meevalt. Dat is sowieso een sterk punt van Hazenberg, krijg ik vaak terug. Onze mensen werken snel, zijn beleefd, leggen goed uit wat ze gaan doen en als er vervelende bijkomstigheden zijn, zoals nieuwe leidingen door een kamer, dan lossen ze dat ook weer goed op. Bijvoorbeeld door die weg te werken in een net koofje. En zo is één ding zeker: als het om tevreden bewoners gaat, zijn communicatie, voorbereiding en uitvoering even belangrijk!”

 

Casade-bewoners Gerry en Lies uit Sprang-Capelle over Hazenberg 

Gerry: “We zijn stap voor stap echt goed meegenomen. Van de informatieavond tot en met de renovatie zelf. Onze uitvoerder Tino was altijd een goed bereikbaar aanspreekpunt. Je hoefde maar te roepen ‘hé Tino’ en hij stond voor je klaar.” Lies: “Hazenberg heeft het goed gedaan. Vóór iedere stap een brief in de bus, regelmatig een bezoek om te checken hoe het allemaal ging en heel netjes en snel in het werk. Het dak? ’s Morgens alles eraf, ’s avonds weer klaar. De kozijnen? ’s Ochtends eruit en ’s middags allemaal vervangen, gekit en opgeruimd. Fijn hoor! Het is toch wel even een hele toestand, zo’n renovatie. En als je dan merkt dat alles zo goed mogelijk wordt gedaan, voelt dat prettig.”

Meer weten over onze kijk op verduurzaming?

Stuur artikel door