Van zusters, voor studenten

Transitorium krijgt nieuw leven

Op de campus van de Nijmeegse Radboud Universiteit transformeren wij voor studentenhuisvester SSH& de voormalige verpleegstersflat Transitorium naar 156 appartementen en 3 wooneenheden met gezamenlijke voorzieningen. “In een wat ouder pand als dit, is niets wat het lijkt,” zegt projectleider Rob van Pelt. “Dat vind ik de charme van het weer tot leven brengen van een oud gebouw. Je kunt niet zonder improvisatie, creativiteit en samenwerking. Met dit team en deze onderaannemers heb ik al meer transformaties gedaan. We weten wat we aan elkaar hebben.”

Voordat er gebouwd kon worden, gingen er enkele jaren aan voorbereiding voorbij. “Er was al een bouwteam aan het werk toen wij na een gewonnen tender aanhaakten,” vertelt Rob. “Uit destructief onderzoek was vast komen te staan dat het constructief een licht gebouw was. De vloeren waren slechts 15 cm dik. Bovendien waren de plafondhoogtes wat te laag om op een eenvoudige manier constructieve aanpassingen te doen, of om brand- en geluidswerende maatregelen te treffen. Toen in de voorbereiding bleek dat de vloerafwerking overal anders was, besloten we de bestaande dekvloer te vervangen door een nieuwe zwevende dekvloer. Daarmee konden we gelijk aan de geluidsnormen voldoen en ontstonden er alternatieve mogelijkheden om de verplichte brandwerendheid te realiseren.”

Het hele dak wordt geïsoleerd en volgelegd met zonnepanelen.

Behouden en herstellen

De karakteristieke uitstraling van het gebouw in vroege Bossche stijl blijft behouden. “Aan de gevels doen we dan ook weinig,” vertelt Rob. “Behalve wat herstelwerkzaamheden aan het gevelmetselwerk en het vervangen van alle oude kozijnen door nieuwe aluminium kozijnen.” Binnen daarentegen wordt alles gesloopt en opnieuw opgebouwd. De grootste uitdaging tot nu toe was de asbestsanering. “De asbest schachten waren helemaal dichtgemetseld. Om ze helemaal te kunnen verwijderen, hebben we delen van de buitenmuur moeten slopen. Dit hadden we niet voorzien. Uiteindelijk waren er twee vrachtwagens met gevelstenen nodig om de gaten te herstellen.”

Verduurzamen waar mogelijk

Waar mogelijk en noodzakelijk wordt het gebouw verduurzaamd. “Alle installaties worden voorbereid op aansluiting op het lokale net van warmte/koudeopslag, dat over een aantal jaar gerealiseerd is,” aldus Rob. Het gebouw is daar dan alvast klaar voor. Het hele dak wordt geïsoleerd en volgelegd met zonnepanelen. Elk appartement krijgt bovendien voorzetwanden tegen de buitenwanden.” De grote glasoppervlaktes van de kleine appartementen zorgen voor relatief veel opwarming aan de zonzijde van het gebouw. Dat hebben we opgelost met screens, een Climarad-systeem en bijbehorende ventilatieroosters in de gevels.”

Financiële haalbaarheid

Het was niet vanzelfsprekend dat dit project van de grond kwam. Financieel was het moeilijk rond te krijgen en de uiteindelijke bouwsom is hoger dan oorspronkelijk begroot. Rob: “We hebben kunnen bezuinigen door slimme keuzes en een andere inrichting van de bouwplaats. Om de geplande zelfstandige woonruimtes op de zolder mogelijk te maken, hebben we de isolatie óp het dakbeschot gelegd, in plaats van eronder. Hierdoor ontstond er meer hoogte en rekentechnisch meer gebruiksoppervlak. Al poets je hiermee niet alle verschillen weg. Dankzij - onder andere - de subsidie ‘SteenGoed Benutten’ van de Provincie Gelderland werd het project haalbaar voor SSH&.”

Op dit moment zijn we een half jaar onderweg. De oplevering van dit prachtige pand is gepland in december 2020.

Foto's bij dit artikel: Han Hermkens | Fotostudio Image & Motion

Uitvoeringsteam Transitorium | voorman Jos van de Langenberg en uitvoerder Jan van der Pasch

Stuur artikel door