Nieuw project! Onze Tuinen: karakteristiek wonen in de Josephwijk

Duurzaam en groen wonen. Daar werken we dagelijks aan. Bijvoorbeeld met het verbeteren van de leefomgeving in de Sint Josephwijk. Deze oorspronkelijke volksbuurt wordt vanaf 2022 veranderd in een duurzame, eigentijdse volksbuurt waar ontmoeten centraal staat. We ontwikkelen met opdrachtgever Alwel ruim 200 huur en koopwoningen voor jong en oud in een ruim opgezette, groene omgeving. 

Overeenkomst getekend

Alwel en Hazenberg hebben de overeenkomst voor de nieuwbouw in de Josephwijk getekend. ‘Een groene stadsbuurt voor jong en oud  met een eigen identiteit’.  
De 229 huurwoningen zijn verouderd en de kwaliteit voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom werd in 2018 gekozen voor een herstructurering van de wijk: sloop- en vervangende nieuwbouw.

Na een paar jaar van ontwikkelen, bewonersbijeenkomsten, het ambitiedocument en het schetsontwerp zijn wij nu bij het voorlopig ontwerp. Voor het ontwerp had Alwel een prijsvraag uitgeschreven. Het winnende ontwerp is van Hazenberg met als architect Groosman Architecten. Het plan is op verschillende punten beoordeeld. Behalve op het ontwerp (architectuur) ook op de bouwkundige- en gebruikskwaliteit, financieel en klimaatadaptatie. In dit ontwerp komen de kenmerken (bijvoorbeeld de herkenbare poortjes) van de huidige Josephwijk terug, maar dan in een nieuwe, eigentijdse vorm. De wijk krijgt daarnaast een upgrade in duurzaamheid, circulariteit en vergroening en met een mix van huur en koopwoningen.

Primair in het hele traject van de eerste bijeenkomst tot dit voorlopig ontwerp is dat we het samen met bewoners, omwonenden en de Gemeente Roosendaal hebben vormgegeven. Zij zijn ook de partijen met wie we alle stappen eerst hebben gecommuniceerd.

Zoals Rob van Son, Vestigingsmanager van Alwel Roosendaal het verwoord: ‘Een mooi en ambitieus plan in een van de oudste wijken van Roosendaal. Waar ‘samen’ ook echt samen optrekken is. Ik kijk uit naar het ‘nieuwe jasje.’

Ingeborg Verheijen, directeur van Hazenberg kijkt ook uit naar de iedere keer weer prettige samenwerking met Alwel. “We hebben dezelfde visie en ambitie voor de wijk: een ruim opgezette wijk waar diverse uitnodigende plekken zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. We zetten  hoog in  op vergroening, circulariteit en duurzaamheid. Niet alleen voor de woningen zelf maar ook de buitenruimtes krijgen de aandacht die ze verdienen. Een buurt die voor en door bewoners wordt ontwikkeld en gebouwd: Onze Tuinen. Of misschien beter gezegd vanuit mijn perspectief: Hun Tuinen. ”

Ingeborg Verheijen
Directeur

Stuur artikel door