Welke 7 stappen leiden tot natuurinclusief en klimaatadaptief ontwikkelen van een nieuwe wijk?

Een natuurinclusieve en klimaatadaptieve wijk ontwikkelen, zoals bij Achttien81 in Dongen, vereist een holistische benadering waarbij natuur en wonen hand in hand gaan. Hieronder zijn enkele stappen die wij hebben genomen voor het realiseren van de natuurinclusieve en klimaatadaptieve woonwijk Achttien81.

 1. Experts helpen ons in de ontwikkeling: Samen met landschapsarchitect Houtman en Sander hebben wij het ontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. Ecologen van Cobra Adviseurs hebben ons geadviseerd om op een juist manier te voorzien in de behoefte van de diersoorten. Al in het eerste ontwerpstadium hebben we door middel van workshops met de gemeente Dongen het ontwerp verder vormgegeven. Tijdens deze workshops zaten we aan tafel met zowel de beleidsmakers als met de beheerders. Op deze manier zijn we gekomen tot een integraal ontwerp dat door de gemeente Dongen op de juiste manier kan worden beheerd en in stand worden gehouden.
   
 2. Het behouden van de aanwezige kwaliteiten van het gebied:  we hebben de woningen zodanig ingepast dat de natuurlijke glooiing van het terrein en de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden kunnen blijven. De bomen die toch gekapt moesten worden blijven in het plan en gaan dienst doen als begeleiding van paden. Deze boomstammen zijn een ideale woonplaats voor insecten. Vogels en vleermuizen zijn weer dol op deze insecten. We laten op deze manier een gezonde en aantrekkelijke plek ontstaan voor alle bewoners van Achttien81. 

Wonen en natuur versterken elkaar in Achttien81

 1. Diversiteit in beplanting passend bij de omgeving: We planten een diversiteit aan inheemse plantensoorten in plaats van uitheemse sierplanten. We zorgen daarbij ook voor voldoende gelaagdheid in de beplanting. Deze diversiteit zorgt voor voeding voor onze inheemse dieren en insecten en zorgt daarmee voor een gebalanceerd ecosysteem. Het vergroenen en vooral het planten van bomen helpt om de hitte te verzachten. Bomen geven schaduw en de bladeren koelen de omgeving door verdamping. Uit onderzoek blijkt dat één grote boom op een zonnige dag door verdamping van de bladeren en het creëren van schaduw, een koelvermogen heeft dat gelijk staat aan tien airco’s. 
   
 2. De behoeftes van dieren zijn bepalend voor de inrichting: We hebben gekeken naar welke soorten dieren voorkomen in het gebied en wat deze soorten nodig hebben om hier te leven. Daarbij hebben we rekening gehouden met de 3 v’s: Veiligheid, Voeding en Voortplanting. De aanvliegroute van de aanwezige vleermuizen hebben we in stand gehouden door een groene wal te creëren tussen de woningen en het rijksmonument. We voorzien in extra nestkasten voor de vleermuis, gierzwaluw en huismus. Bij de start van de bouw hebben de toekomstige bewoners  een insectenhotel gekregen. We proberen op deze manier zoveel mogelijk verschillende diersoorten te behouden, aan te trekken en te ondersteunen.
   
 3. Wateroverlast voorkomen en droogte verminderen is een essentieel onderdeel: We treffen voorzieningen om het water te laten infiltreren in de bodem en geleiden het naar de plekken die water nodig hebben. We passen wadi’s toe, beperken de hoeveelheid  bestrating, voorzien alle nieuwe platte daken van een groen dak en passen een waterdak toe op het rijksmonument. We stimuleren bewoners om het regenwater op te vangen en te gebruiken voor de bewatering van de beplanting in hun eigen tuin. 

Bij de start van de bouw hebben de toekomstige bewoners een insectenhotel gekregen.

 1. Het autoverkeer blijft zoveel mogelijk buiten het woongebied: de bewoners van de twee-onder-één-kapwoningen kunnen hun auto parkeren op eigen terrein. Voor bezoekers en bewoners van het rijksmonument is voorzien in een parkeervoorziening buiten het woongebied. Door de autobewegingen in de woonstraat zoveel mogelijk te beperken ontstaat een rustige woonomgeving.
   
 2. De bewoners dragen bij en begeleiden we:  Om bewoners te stimuleren om een bijdrage te leveren aan het natuurinclusief en klimaatadaptief wonen organiseerden we een educatieve bijeenkomst over de natuur en het belang van biodiversiteit in hun wijk. We hebben hen meegenomen in de stappen die wij hebben gezet om deze bijzondere woonomgeving te creëren. Dit maakt bewoners  bewust van de omgeving en stimuleert hen om actief bij te dragen aan het behoud en in stand houden ervan. Daarbij kregen zij  advies over aanplanting en het klimaatadaptief inrichten van de tuin. 

André Houtman geeft tips voor inrichting achtertuinen en terrassen aan de toekomstige bewoners van Achttien81

Stuur artikel door