Magis Vastgoed en Hazenberg: de Waarde van ‘elkaar aanvullen’

Half november 2017 vond het eerste contact plaats tussen Magis Vastgoed en Hazenberg. Nog geen jaar later leverden zij samen transformatieproject ‘Cobbencampus’ op, in 2019 gevolgd door project ‘The Rumour’. Beide in Tilburg. En nu werken de twee bedrijven richting oplevering van alweer hun derde gezamenlijke transformatieproject aan de Van Asch van Wijckstraat in Amersfoort. De klik? “We vullen elkaar aan in onze sterke punten,” aldus Danny Schlatter, projectontwikkelaar bij Magis. Hij is in gesprek met Hazenberg projectleider Rob van Pelt.

Magis staat voor het creëren van flexibele leefomgevingen en samenhangende gemeenschappen, waarin mensen graag wonen en werken. Dankzij creativiteit zien zij complexiteit als een uitdaging. Danny: “We nemen onze verantwoordelijkheid voor het hele beleggingsproces, van verwerving tot realisatie. Omdat we geloven dat investeren meer is dan alleen eigendom. Huurdersgeluk is voor ons de échte maatstaf als het gaat om het meten van ons investeringssucces.”

Ambities in de pas

Hoe Hazenberg binnen deze bedrijfsdoelstelling voor hun van waarde is? “In onze drang écht goede projecten op te leveren, deinzen we voor weinig terug. We zien altijd wel mogelijkheden om de dingen nóg beter te maken. Daar zit echt onze kracht,” legt Danny uit. Hij voegt daar lachend aan toe: “Maar de eerlijkheid gebiedt me óók te zeggen, dat we in al ons enthousiasme nog wel eens de ‘realiteit van tijd en geld’ uit het oog verliezen. En dan is de organisatiekracht van Hazenberg even prettig als nodig. Zij brengen structuur aan in onze plannen, bewaken de budgetten en houden de LEAN planning strak in de hand. Of anders gezegd: zij zorgen ervoor dat onze ambities in de pas blijven lopen met de planning, zodat onze huurders op tijd hun woning kunnen betrekken.”

Danny Schatller (Links, Magis Vastgoed) en Rob van Pelt (Rechts, Hazenberg)

Heldere afspraken

Rob: “We kunnen dat ook, omdat we een heel duidelijke rolverdeling hebben. Magis bepaalt alles op het gebied van vormgeving, inrichting en afwerking. Wij nemen alles rondom de constructie voor onze rekening. Over de exacte taakverdeling maken we vooraf samen heldere afspraken, zodat we altijd weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat werkt prettig, omdat je elkaar zo ook in alle openheid kunt aanspreken wanneer dingen anders dreigen te gaan lopen dan verwacht of afgesproken.” Hij vervolgt: “Wat trouwens óók prettig is, is dat we via Magis aan nieuwe onderaannemers gekoppeld zijn, waarmee we mooie nieuwe samenwerkingen hebben opgebouwd. Daar werken we nu ook ‘buiten Magis’ mee samen.” Danny: “En dát past weer bij onze overtuiging dat het samenwerken met vaste partners leidt tot waardevolle, langjarige relaties.”

Waardevolle updates

Danny benoemt een voor hem belangrijk voordeel: “Rob geeft ons veel updates over de bouw. Dat klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar wij komen het ook vaak anders tegen… Wij weten zo steeds precies wat er speelt, waardoor we snel kunnen schakelen als dat nodig is. Tijdens de uitvoering kwamen ze bijvoorbeeld een verzwaard constructiegedeelte tegen wat onvoorzien was en wat direct invloed ging hebben op de indeling van een aantal wooneenheden. Door dat meteen met ons te delen, konden we samen een goed alternatief bedenken. Zij gingen daar constructief mee aan de slag, wij in de vormgeving. Daarbij pasten zij zodanig de planning aan, dat we geen dag verloren. Dat is natuurlijk van grote waarde.”

Discussies om van te houden

En als de twee van mening verschillen? Danny, lachend: “Ja, zoals ik al zei: wij hebben nog wel eens de neiging om meer te willen dan het budget wellicht toestaat en dan trekt Hazenberg - terecht - aan de rem. Want het is hun én ons belang, om op tijd en binnen budget op te leveren. En misschien klinkt dat gek, maar ik hou daar wel van. Die grenzen opzoeken, discussies voeren en overleggen… Dat brengt een project altijd verder. Vooral omdat we van elkaar weten dat we allebei naar topkwaliteit streven.”

Impressie Asch van Wijkstraat

Stuur artikel door