Een groene wijk waar jong en oud elkaar ontmoeten

In het hart van de Josephwijk in Roosendaal bouwen we samen met Alwel en de gemeente Roosendaal aan een duurzame buurt met een eigen identiteit. Uiteindelijk worden 229 woningen gesloopt en komen 200 nieuwe woningen terug. Zo verandert deze volksbuurt in een eigentijdse wijk met veel aandacht en ruimte voor groen.

Ruim opgezet en historische elementen komen terug

Er komen 160 huur- en 40 koopwoningen. Woningen voor jong en oud in een ruim opgezette omgeving en met herkenbare historische elementen. In het ontwerp van Groosman Architecten komen de kenmerkende poortjes en gevel-accenten van de huidige Josephwijk terug in een nieuwe, eigentijdse vorm.

Ambitie van bewoners vormen de basis

Het basisplan is gebaseerd op de ambities die de bewoners hebben aangegeven voor hun wijk. De Josephwijk krijgt een upgrade in duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening. Het wordt een buurt die van hen is met de naam: ‘Onze Tuinen’. Wonen en natuur versterken elkaar. De centraal gelegen tuin is straks de groene long van de wijk. We bouwen klimaatadaptief door het ontkoppelen van het complete hemelwaterafvoer systeem. De waterberging gebeurt op eigen terrein en via openbare parken, volgens de ambitie van Roosendaal Natuurstad.

Slopen en bouwen als gast in de wijk 

De realisatie van de eerste bouwfase is gestart. Het werken in een bestaande wijk, letterlijk in de achtertuinen van de huidige bewoners, heeft een behoorlijke impact. Dit vraagt om dagelijkse aandacht en een persoonlijke aanpak richting de bewoners. Hier hebben we in de (pre)ontwikkelfase bewust bij stilgestaan. Zo zorgen we voor grip op de verwachtingen, de overlast en de planning gedurende het gehele proces.

Stuur artikel door