Casade verkoopt JAL locatie in Dongen aan Hazenberg

Persbericht

De JAL locatie aan de St. Josephstraat in Dongen is verkocht aan Hazenberg Bouw uit Vught. Begin dit jaar is Casade een verkoopprocedure gestart voor de locatie grenzend aan natuurgebied ‘de Bergen’. Geïnteresseerde marktpartijen voor het plan konden hun herontwikkelingsvisie indienen. Op basis van de aangeleverde informatie en een toetsing door een beoordelingscommissie is Hazenberg aangemerkt als partij met het beste plan. Casade en Hazenberg tekenen binnenkort een koopovereenkomst.

Aangepast (overheids-)beleid

Casade kocht de locatie om er een gevarieerd woningaanbod te bouwen. Als gevolg van aangepast (overheids-)beleid richt Casade zich momenteel echter alleen nog op de bouw en verhuur van betaalbare sociale huurwoningen. De JAL- locatie leent zich hier niet voor en daarom besloot Casade de locatie aan de markt te verkopen.

Ruime ervaring in gebiedsontwikkeling

Hazenberg heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en realiseren van locaties met bestaande gebouwen in combinatie met nieuwbouw. Zij ontwikkelen met respect voor het karakter en historie van het gebied. Een van de panden op de JAL locatie (de ‘nieuwe’ JAL fabriek) heeft de status van rijksmonument. Dit gebouw wordt herbestemd als onderdeel van de totale herontwikkeling. De monumentenexpertise van Hazenbergs’ dochteronderneming Nico de Bont vormt daarbij een belangrijke meerwaarde, als ‘oud’ verbonden moet worden met ‘nieuw’. Hazenberg gaat de komende periode met omwonenden en stakeholders in gesprek om de verdere planontwikkeling op te pakken. Dit in samenwerking met Wenink Holtkamp Architecten en Houtman+Sander landschapsarchitectuur. In de loop van het nieuwe jaar volgt meer informatie.

Stuur artikel door