SmartPack

FASE 2 | Vooropdracht: van ontwerp naar contract & bestek

FASE 2 | Vooropdracht: van ontwerp naar contract & bestek

In deze fase gaan we van voornemens echte plannen maken. Waarbij jullie als corporatie steeds zélf de mate van (eind)regie bepalen. Iedere volgende stap die we in deze fase zetten, ondernemen we dan ook pas na een weloverwogen GO / NO GO van jullie kant.

Stap 2-1: Inventarisatie SO (schetsontwerp)

Inventarisatie: in hoeverre is het maatregelenplan voor de gekozen scenario’s al geschikt voor het aangewezen woningbezit? Zowel technisch als constructief gedetailleerd.

Open evaluatie, GO / NO GO

Stap 2-2: Koude opname VO (voorlopig ontwerp)

Beoordeling woningvoorraad bij 10% van de woningen: wat is de technische staat? Tevens start van de bewonerscommunicatie in gesprekken en op bewonersavonden.

Open evaluatie, GO / NO GO

Stap 2-3: Plandefinitie DO (definitief ontwerp)

Als team naar buiten: presentatie van de definitieve plannen aan bewoners. Inclusief beoogde ingrepen, impact en voordelen van de renovatie.

 → Open evaluatie, GO / NO GO

Stap 2-4: Contract & Bestek

Afsluiting Fase 2: 70% van de bewoners heeft akkoord gegeven, mogelijk na aanvullende, persoonlijke gesprekken.

Open evaluatie, afsluiting, GO / NO GO