Duurzaamheid is...

… strategische doelen stellen en acties benoemen om processen te verduurzamen en het bewustzijn te vergroten.

Mark Verhagen, Tendermanager en duurzaamheidsambassadeur bij Hazenberg:

“Een aantal jaar geleden hebben wij als Hazenberg ons duurzame geweten geraadpleegd en onszelf de vraag gesteld hoe wij onze impact op de planeet konden verminderen. Want we wisten: als ontwikkelende bouwer hadden - en hebben - we een heel groot aandeel in het grondstoffen- en energiegebruik. Terwijl de cijfers onverbiddelijk zijn: een heleboel grondstoffen zijn gewoon aan het opraken. En snel ook! Om die reden hebben we vanaf dat moment heel bewust in onze strategie opgenomen dát we duurzamer gaan werken en ook bepaald hóe we dat gaan doen.

Om dat doel praktisch handen en voeten te geven, hebben we een ‘werkschema’ opgesteld: onze Duurzaamheidspiramide. In de basis van deze piramide staan de thema’s waarmee we het meest impact hebben op onze omgeving en waarmee we dus de grootste verbeteringen voor de wereld om ons heen kunnen realiseren: ons energieverbruik, de materialen die we toepassen en de invloed van onze bouwactiviteiten op de natuur. Naar boven toe de onderdelen waarmee we onze eigen bedrijfstoekomst kunnen versterken: door waarde te creëren voor onze klanten en door aandacht te hebben voor de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers. Door alle lagen van deze piramide in te vullen met doelen en acties, kreeg Duurzaamheid echt een ‘gezicht’ in onze processen en werd ons bewustzijn vergroot. Daarom zetten we het inmiddels ook standaard in als praktische tool bij de start van ieder ontwikkel- en bouwtraject.”