Duurzaamheid is...

…starten vanuit de vraag: hoe kunnen we onze planeet zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie.

Jeroen van Eerdewijk, hoofd SmartPack en duurzaamheidsambassadeur bij Hazenberg:
“Voor mij start duurzaamheid vanuit de vraag: ‘Hoe kunnen we onze planeet zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie?’ Of nog concreter: ‘Wat kunnen we aan goede dingen doen en wat moeten we juist laten, om het bestaan en de omgeving van onze kinderen óók nog leefbaar te laten zijn?’ Ik denk daar veel over na, want het raakt me als ik zie hoe we met onze planeet omgaan… Daarom vind ik mijn werk ook zo mooi. Want met SmartPack zijn we dag in, dag uit bezig met het ondersteunen van woningcorporaties, die hun totale huizenvoorraad vóór 2050 CO2-neutraal moeten zien te krijgen. Een enorme opgave, maar vanuit duurzaamheidsperspectief ook een prachtige uitdaging.

Om echt van waarde te zijn voor deze corporaties, nemen we samen met hen plaats achter een virtueel mengpaneel - wij noemen dat onze Menukaart. Daar bestuderen we hun woningvoorraad en zoeken we tot in detail uit, hoe zij deze het meest duurzaam kunnen renoveren. Is een NOM-renovatie voor alle woningen haalbaar en betaalbaar? Of is het voor corporatie en huurder misschien gunstiger om te kiezen voor een meer ‘gedifferentieerde’ aanpak per woningtype? Met welke ingrepen bereiken we de perfecte mix tussen duurzaamheid, wooncomfort en betaalbaarheid? En wat zijn dan de sociale componenten waar we aandacht voor moeten hebben? Een prachtig samenspel.”

Andere makers aan het woord