Centrumplan Zevenbergen op volle toeren

Written by Ingrid Roefs
24 sep 2020

Makers van Waarde Hazenberg

Samen met TBI-zusterbedrijf Synchroon hebben we half juni van dit jaar getekend voor de bouw van het Centrumplan in Zevenbergen. “Een mooi project, waarbij we het hart van Zevenbergen een heel nieuw aangezicht gaan geven,” aldus projectleider Arno van den Broek.

“Project ‘Centrumplan Zevenbergen’ betreft een plan waar wij de uitvoering van 21 appartementen, 3.000 m2 commerciële ruimten en een parkeergarage met 152 parkeerplaatsen voor onze rekening nemen. Het maakt onderdeel uit van een algehele opwaardering van het centrum, waarbij de gemeente onder meer een ooit gedempte haven weer gaat terugbrengen. Een omvangrijk project, dat op veel aandacht van bewoners mag rekenen,” legt Arno uit. “We doen ons werk hier in opdracht van onze TBI-zus Synchroon. Een samenwerking die voor beide partijen prettig vertrouwd voelt, aangezien we ook in het verleden al diverse projecten met elkaar hebben gerealiseerd.”

Nieuwbouw Projectontwikkeling Hazenberg Vught

Door! Ondanks corona.

Of het project ook daadwerkelijk zou starten, was vanwege corona minder vanzelfsprekend dan anders. De markt kende immers al verscheidene projecten die op de lange baan waren geschoven, omdat betrokken partijen wilden afwachten ‘wat de markt zou gaan doen’. De belegger achter Centrumplan Zevenbergen bleek echter voldoende vertrouwen in het plan en de markt te hebben, waardoor we volgens planning aan de slag konden.

Nieuwbouw Projectontwikkeling Hazenberg

Vliegende start

Zodra de onherroepelijke omgevingsvergunning binnen was en de handtekening van de belegger gezet, startten de al klaarstaande grondwerker en palenboorder onmiddellijk en kende het project een vliegende start. Daardoor is het grondwerk inclusief grondsanering nu - tweeënhalve maand later - al afgerond en zijn ook de heipalen van de parkeerkelder al grotendeels aangebracht. Arno zegt over dat laatste: “We hebben grondverdringende boorpalen gebruikt, omdat we te maken hebben met veel trillingsgevoelige panden en monumenten in de naaste omgeving. Tijdens het hele boorproces hebben we die trillingen ook nauwgezet gemonitord, om de veiligheid te kunnen waarborgen.”

Nieuwbouw Projectontwikkeling Hazenberg

Uitdagende logistiek

Een stevige uitdaging waarmee we te maken hebben, is de logistiek, vertelt Arno: “Onze fysieke werkruimte is erg beperkt. Het komt erop neer, dat we voor opslag van materialen, containers, laden en lossen zo’n vier meter rondom de bouwplaats tot onze beschikking hebben. Uiteraard doen we er toch alles aan om veilig te kunnen werken en om bewoners en bezoekers zo min mogelijk overlast te bezorgen. Een tijdelijke oplossing hebben we gevonden, door de realisatie van de parkeergarage zó te plannen dat we die ruimte in ieder geval tijdens de ruwbouwfase voor het grootste deel kunnen gebruiken voor opslag.” En dat is niet het enige wat om vakmanschap vraagt. “Onze transporteurs hebben hier behoorlijk wat stuurmanskunsten nodig. Na het lossen mogen ze namelijk niet doorrijden over de Markt, maar moeten ze keren in de straat. Gelukkig gaat dat helemaal goed.”

Planning

We gaan uit van een totale bouwtijd van zo’n 17 maanden. De oplevering staat eind Q4 in 2021 gepland.

Nieuwbouw Projectontwikkeling Hazenberg