Nieuwe toekomst voor een bestaand gebouw

Bij Hazenberg denken we in mogelijkheden. We maken slim gebruik van het bestaande. Door transformatie geven we oude gebouwen een nieuwe toekomst. We wijzigen de bestemming, voegen nieuwe functies toe en creëren meer waarde. Zo maken we optimaal gebruik van wat er al is. Dat noemen we slim en maximaal duurzaam bouwen.  

Bouwen terwijl jij doorwerkt

Of het nu gaat om een uitbreiding van een gebouw, het creëren van nieuwe faciliteiten, een andere indeling of een esthetische verbetering, bij Hazenberg hebben we alle expertise in huis voor een vakkundige verbouwing. Zo duurzaam en energie-efficiënt mogelijk. Rekening houdend met de gebruikers.

We bouwen gefaseerd als het moet, buiten de werktijden om als het kan. Veilig en doordacht vanaf de start. Zodat je bedrijf door kan gaan terwijl wij bouwen.

Duurzaam hergebruik

Transformeren betekent bouwen met minder nieuwe grondstoffen en minimale CO2-uitstoot. We hergebruiken wat kan. En vernieuwen alleen wat echt nodig is. Altijd zo natuurlijk en biobased mogelijk. Nieuwe isolatietechnieken en systemen geven het gebouw een hoger energielabel en een lager energieverbruik. Zo creëren we toekomstbestendige woon- en werkplekken voor de gebruikers en de wereld van morgen.

Transformeren met minimale risico's en maximale impact

Onze manier van werken passen we aan op de situatie per project én op de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever en samenwerkpartners. Waarbij de keuzes aan het begin van het proces natuurlijk de meeste invloed hebben. Hoe groot of klein de kansen, risico’s en ambities bij een project ook zijn, we bedenken samen een effectieve en duurzame aanpak die erbij past. Wat we bedenken werken we technisch uit in BIM. In de uitvoering werken we via LEAN methodieken om planning en onderlinge afstemming zo optimaal mogelijk te organiseren. 

Slim transformeren

Kun je een oud schoolgebouw transformeren naar toekomstbestendige woningen? Hoeveel appartementen kunnen er in een leegstaand kantoor of fabriek?

Op basis van de bouwkundige en technische staat adviseren we over de mogelijkheden. Is het pand technisch geschikt voor transformatie, dan adviseren we hoe je maximale waarde kunt creëren. Voor de gebruikers en omgeving. 

Toepassen biobased materialen

Transformatie is de meest duurzame manier van bouwen. Ook alle nieuwe materialen die we toepassen zijn zo circulair en biobased mogelijk. Hazenberg is voorloper in de markt op het gebied van biobased materialen. Samen met Building Balance zorgen we voor hernieuwbare grondstoffen. Zo dragen we bij aan een betere toekomst. Samen met TBI en onze partners blijven we actief zoeken naar nieuwe technologiën en materialen. 

Met minimale overlast voor gebruikers

De activiteiten gaan door. Ook als wij aan het werk zijn. We bouwen daarom met respect en aandacht voor de gebruikers en omgeving, zodat zij zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden en het transport van en naar de bouwplaats hebben.  

We denken mee over slimme planning en gefaseerde aanpak. Waardoor gebruikers toegang houden tot het gebouw en veiligheid in en om het gebouw maximaal gewaarborgd is. 

Meer weten over Transformeren?

Meer transformatie projecten