BIM: niet meer weg te denken van onze projecten

Written by Ingrid Roefs
19 apr 2020

BIM is booming bij Hazenberg. Gebruikten we het een paar jaar geleden nog bijna uitsluitend als een software-tool om 3D modellen mee te maken? Vandaag de dag is het een werkmethodiek die in de volle breedte – ook bij onze partners en op bouwplaatsen - de efficiency van processen vergroot. En mét die ontwikkeling, groeit ook de acceptatie, zo vertellen Patrick, Tommy en Bram…

Uitvoerder Patrick Haanskorf (links op de foto) werkte zo’n drie jaar geleden voor het eerst met BIM op een project. Met alle ‘leermomenten’ van dien: “In het hele proces betaalden we leergeld. Iedereen wilde wel, maar er was simpelweg nog te weinig kennis en het proces was niet afgestemd op BIM. Door deze ervaring begon ik daarna heel sceptisch aan project Koningshof, hier in Zwijndrecht. Onterecht, zo bleek al snel, want hier liep alles vanaf het eerste begin wél efficiënt. De afstemming met architect, constructeur en installateur, de inkoop, hoe we modellen inzetten, enzovoort. Het resultaat? Spullen worden op tijd en exact passend aangeleverd, modellen kloppen en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Ook is het duurzamer omdat er geen verspilling van materiaal en verpakking meer is... Ja, ik ben ‘om’.”

Eigen verantwoordelijkheden

Tommy van Beem, BIM-manager bij Hazenberg, vult aan: “Die efficiency is ook precies waar het in BIM om draait. Dat iedere betrokkene zijn eigen verantwoordelijkheden kent en betrokken is bij het hele proces.” Werkvoorbereider Bram Hartgers knikt: “Dat proces is wel anders geworden. Voorheen werkten we aan de voorbereiding van de fases die er dán aan zaten te komen. In BIM werken we vér voor alle fases uit, omdat we het hele project eerst virtueel helemaal bouwen. Dat vraag van alle betrokken partijen een heel andere manier van werken en plannen.”

Hoger niveau

“Bij de start van een project maken we met architect, constructeur en installateur de basis op. Virtueel dus en in BIM. Daar gaan alle onderaannemers op reageren: wat kan logischer, handiger, beter, goedkoper enzovoort. Het hele niveau van uitwerking is daardoor veel hoger dan voorheen, toen we tijdens de bouw dit soort punten ontdekten en probeerden ‘recht te trekken’. Én de planning is veel strakker te maken, zonder onvoorziene vertragingen,” aldus Tommy (links op de foto).

Sneeuwbaleffect weg

“Een mooi voorbeeld: hier op Koningshof storten we beton mét sparingen voor ventilatie en kabelgoten. Op exact de juiste plekken, die in BIM al zijn bepaald. Vroeger niet. Toen stortten we ‘gewoon’ en bepaalden we later waar we uitsparingen moesten boren,” vult Patrick aan. Bram (links op foto): “Als dit soort dingen dan problematisch verliepen, liepen alle partners daarna ook vast met hún planning. Dat sneeuwbaleffect is met BIM verleden tijd. Je ziet struikelpunten als dit nu van vér aankomen.”

Boeiende processen

Tommy knikt: “Dan maak je met alle teamleden en partners een overweging met de planning ernaast. Gaan we ieder punt van tevoren al oplossen? Gaan we beginnen met de bouw en benutten we de tijd tot aan het struikelpunt om het op te lossen? Of schatten we het in als iets dat het best is op te lossen door onze vakmensen op de bouw? Boeiende beslisprocessen die voor veel onderlinge betrokkenheid zorgen.”

Toe aan BIM

“Ook de mensen buiten raken langzaam maar zeker bij BIM betrokken,” vervolgt Patrick (rechts op foto). “Dan komt er bijvoorbeeld een loodgieter hier bij me op kantoor. Of hij even naar de 3D modellen mag kijken om te zien welke leiding nou bovenaan moet, omdat hij dat op zijn 2D-tekening niet duidelijk kan zien. Dan lopen we samen naar de plek toe en bekijken we ter plekke in BIM op de iPad wat de bedoeling is. Het vertelt me dat onze bouwplaatsmedewerkers toe zijn aan meer BIM-betrokkenheid. Een belangrijke volgende stap.”

Verschuiving definitief

En leveranciers en onderaannemers? “De meesten willen niet anders meer,” aldus Tommy. “Er zijn er zelfs bij die traditionele projecten niet eens meer aangaan. Daarnaast hebben we een grote groep partners die in een overgangsfase zitten. Die zijn met BIM gaan werken omdat wij het ze vroegen. Maar juist deze groep ziet en ervaart de grote voordelen nu, waardoor ze in rap tempo ook echte ‘BIM-bedrijven’ aan het worden zijn. De definitieve verschuiving is daarmee echt ingezet. BIM wordt de standaard.”

Fotografie in dit artikel: Han Hermkens | Studio Image & Motion