Wonen zonder gas heeft de toekomst!

03 aug 2017

Wonen zonder gas heeft de toekomst! Daarom start Hazenberg na de bouwvak in opdracht van Woonbedrijf Westvoorne met een pilotproject in Oostvoorne waarbij bestaande woningen betaalbaar en compleet naar energieneutraal gerenoveerd worden. Spannend …. want als we dit goed doen mogen we meer woningen in de wijk renoveren. Wij gaan dan ook ons best doen voor tevreden bewoners die voor 100% achter de renovatie staan.

Bijzondere aanpak:

Renovatietrajecten zoals deze vragen om een andere aanpak en benadering dan wij gewend zijn. Het gaat hier om de bouwtechniek, installaties, architectuur, inbouwpakketten, assemblage én bewonerscommunicatie in één product samengevoegd.

Allereerst wordt er één woning ingericht als model- en relaxwoning. De woning is óók het kantoor van het renovatieteam. Gedurende de werkzaamheden zijn de bewoners zijn daar van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken, een praatje te maken of om informatie in te winnen.

Overzicht van de werkzaamheden aan de woningen:

Na diverse voorbereidingen aan de buitenzijde/binnenzijde van de woningen, denk aan het aanbrengen van stofschotten, het demonteren van schuttingen, bronboren voor aardwarmte, plaatsten van een steiger en het graven van diverse sleuven worden de volgende renovatie werkzaamheden uitgevoerd:

  • Verwijderen kozijnen, dakpannen en schoorsteen
  • Nieuwe gevel- en dakelementen plaatsen
  • Bestaande installaties worden afgekoppeld en vervangen
     

Als deze werkzaamheden zijn afgerond is het tijd voor afwerking & nazorg. De zonnepanelen worden geplaatst, de binnen aftimmering & afwerking van de vensterbanken wordt gerealiseerd en er wordt uitgebreid uitleg gegeven over het nieuwe gebruik van de nieuwe installaties.

De bewoners zullen getailleerd worden geïnformeerd over de werkzaamheden, de tijden waarop deze plaatsvinden, de eventuele te verwachten hinder en wat er van hen verwacht wordt. Als de werkzaamheden in Oostvoorne zijn afgerond wordt aansluitend een vergelijkbaar pilotproject in Sommelsdijk (Middelharnis) opgestart.