Transformatie Avans Hogeschool succesvol afgerond

22 dec 2017

    

Bron: Avans Hogeschool

De renovatie van Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard is klaar. Ruim 2 jaar hebben we verbouwd. Bijna alles knapten we op, terwijl het onderwijs gewoon doorging. Een prestatie van formaat gezien de enorme berg aan werkzaamheden. Er kwamen maar weinig klachten, wat vanwege de omvang en impact bijzonder is.  De aanleiding voor de verbouwing kwam in 2012. De ventilatie en luchtkwaliteit op deze locatie bleken niet in orde. Studenten en medewerkers hadden het benauwd en warm. Uiteindelijk kwam er een totaalplan waarin ook een nieuw Xplora en een glazen hoofdentree een plekje kregen. 

Hogeschool van de toekomst

Avans Hogeschool heeft de ambitie om de meest duurzame hogeschool van Nederland te worden. Dit realiseerden zij met de verbouw van het onderwijsgebouw aan de Onderwijsboulevard. Het bestaande gebouw is getransformeerd naar een innovatieve leeromgeving gericht op de toekomst. Wij hebben de opdracht verkregen op basis van EMVI, waarin wij duidelijk onderscheidend waren in prijs en plan van aanpak.

Het onderwijsgebouw is volledig voorzien van hedendaagse eisen op het gebied van klimaat, installaties en afwerking. Daarnaast heeft Xplora (de centrale ontmoetingsplek voor studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld) een inspirerende, hypermoderne update gekregen.

    

Oplevering

Op donderdag 21 december was de bouwkundige oplevering. Het grote werk is gedaan, al zijn er nog wat laatste restpuntjes. Arnaud Opdam tekende namens Avans Hogeschool de opleveringsdocumenten, samen met Gerko Koenen van Hazenberg Bouw: Voor alle betrokken bouwpartijen was de renovatie een flinke uitdaging. De interne verbouwing was één grote puzzel. Vooral omdat het onderwijs er nauwelijks last van mocht hebben. We zijn erin geslaagd om met onderlinge afstemming, goede communicatie en een fijne samenwerking  de overlast te beperken. Trots op het eindresultaat!

  • Nieuwe gevel Avans Hogeschool

  • Officiële ondertekening oplevering