Start bouw Brede School Haaren

30 jan 2015

Vandaag is de bouw gestart van de brede school in Haaren in bijzijn van de gemeente, het schoolbestuur en Woonwijze. Voor de kinderen was er een speciale opening geweest afgelopen week. Theatermaker Hakim ( bekend van Sesamstraat) verraste de kinderen met een theatershow op de bouwplaats.

Brede School Haaren

In de nieuwbouw Brede School Haaren worden de volgende functies gehuisvest:

  • R.K. Basisschool De Klimop
  • Openbare basisschool De Hasselbraam
  • Kinderopvang De Kindertuin met hele dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal
  • Sporthal Haaren
  • Centrum voor Jeugd en Gezin.

De totale omvang van de te realiseren Brede School Haaren zal circa 4.600 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) bedragen. De Brede School Haaren (inclusief sporthal) wordt gevestigd op de locatie van de voormalige gemeentewerf aan de Nemelaerstraat in Haaren.