Predicaat bevestigt dat wij op de goede weg zijn

13 mrt 2015

Het woningbouwconcept beterBASIShuis van het TBI WOONlab heeft van Stichting Excellent Conceptueel Bouwen het predicaat Excellent Concept ontvangen. Dit betekent dat het concept volgens het predicaat ‘betrouwbaar is en leidt tot huisvestingsoplossingen die bij de toezegging passen’. Projectmanager Klant en Markt Rudy van Gurp van Hazenberg Bouw vindt dit een mooie erkenning voor de labelstrategie die met het WOONlab is ingezet. “Het is de bekroning op een jaar lang intensief teamwork."

Kampioen woningbouw

"Wij willen de beste worden op het gebied van woningbouw”, zegt Rudy enthousiast. “Concepten zijn daarin heel belangrijk. Met beterBASIShuis spelen wij in op de marktvraag naar efficiënt, snel, goedkoop en kwalitatief goed bouwen. Vanuit de eindgebruikers hebben wij met co-makers een marktconform product ontwikkeld, waarmee corporaties rendement kunnen maken. Wij zijn dan ook heel trots op het feit dat een onafhankelijk instituut dit heeft gewaardeerd met het Predicaat Excellent Concept. Een kwaliteitskeurmerk dat op dit moment slechts aan een achttal andere concepten is toegekend."

Predicaat geeft zekerheid

Stichting Excellent Conceptueel Bouwen wil de markt duidelijkheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van concepten. Vragers zoeken zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Het predicaat helpt vragers kaf van koren te scheiden. Het maakt de markt transparant. Aanbieders van concepten willen zich graag in de markt onderscheiden en voortdurend hun concept verbeteren. Het predicaat helpt hen daarbij. Zo draagt het keurmerk dus ook bij aan kwaliteitsverbetering.

Uitgebreide audit

Om het predicaat te ontvangen wordt het concept uitgebreid getoetst. “Dat gebeurt niet alleen op papier”, zegt Rudy, “maar ook op de bouwplaats. Zo wordt getoetst of je ook doet wat je belooft. Het beterBASIShuis is geen lege verkoophuls, maar een inhoudelijk concept dat ook in alle fasen van het proces geborgd is. Daarvoor delen wij kennis via sharepont, maken wij gebruik van BIM en werken wij met zelfsturende teams. Dankzij dit lerende proces werken wij voortdurend aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering. In 2015 hebben wij onder andere het concept aangepast aan de nieuwe EPC-norm voor wonen en uitgebreid met onderhoudsgarantie voor 20 jaar.”

Eind maart wordt ook het lekkerEIGENhuis-concept van het TBI WOONlab getoetst. Dit is een luxere variant op het beterBASIShuis met meer keuzevrijheid. “Zonder voorbarig te zijn, verwacht ik dat ook dit label het Predicaat Excellent Concept zal ontvangen”, besluit Rudy.

TBI WOONlab is een samenwerkingsvorm tussen TBI-ondernemingen ERA Contour, Koopmans Bouwgroep en Hazenberg Bouw. Het WOONlab ontwikkelt nieuwe concepten, processen, producten en diensten voor nieuwbouw, renovatie en energetische woningverbetering.