Makers van Waarde

Ondertekening overeenkomst nieuwbouwplan in Lennisheuvel

20 jul 2017

Op woensdag 19 juli 2017 is door de gemeente Boxtel, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw een anterieure overeenkomt ondertekend voor het nieuwbouwplan “Achter Den Eijngel” te Lennisheuvel. Het plan bestaat uit de ontwikkeling en realisatie van circa 85 woningen.

De gemeente Boxtel heeft besloten medewerking te verlenen aan de nieuwbouwplannen van Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw voor de uitbreiding van Lennisheuvel met de nieuwe woonwijk “Achter Den Eijngel” met circa 85 woningen. Deze locatie stond tot nu toe bekend onder werknaam “plan Heerenbeekloop”. De overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd tussen de drie partijen, werd ondertekend door Wethouder Peter van de Wiel namens de gemeente Boxtel, directeur Mark van Doorn, namens Janssen de Jong Projectontwikkeling, en directeur John van der Doelen, namens Hazenberg Bouw (onderdeel van TBI).

Ondertekening contract door vlnr John van der Doelen (Hazenberg Bouw), Wethouder Peter van de Wiel en Mark van Doorn (Janssen de Jong)

Contactgegevens John van der Doelen

John van der Doelen

Het plan

Het plangebied ligt aan de zuidrand van Lennisheuvel, nabij de Mijlstraat, het Rigtpad, De Ploeg en de Heerenbeekloop (waterloop). Het woningbouwprogramma omvat een mix van sociale huur- en/of koopwoningen (in de eerste fase minimaal 35%), middeldure en dure koopwoningen.

Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de indicatieve fasering uitgaat van de oplevering van 45 woningen in de periode van 2018 tot 2020. De overige woningen worden verspreid over de periode 2020 – 2026 gerealiseerd.

Nul op de Meter

De woningen en het openbaar gebied krijgen een hoog duurzaamheidsniveau, waarbij ongeveer de helft van het totaal aantal woningen gerealiseerd wordt als ’Nul op de Meter’, een woning die evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Alle overige woningen worden aangeboden conform Bouwbesluit met ‘Nul op de Meter’ als optie.

Bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanprocedure gaat naar verwachting kort na de zomer van start. De insteek van het bestemmingsplan is flexibel om qua woningaanbod in te kunnen spelen op eventuele veranderingen in de vraag naar woningen. Dit is nodig omdat realisatie van het plan gefaseerd wordt over een aantal jaren en het nu niet te voorspellen is hoe de woningmarkt er in 2021 uitziet.