Landelijke Veiligheidsdag

24 mrt 2021

Vandaag is de landelijke Veiligheidsdag, om iedereen die werkzaam is in de bouw bewust te maken van het feit dat ‘veilig thuiskomen’ niet per se vanzelfsprekend is in dit prachtige vak. Ook bij Hazenberg  staan we daar bij stil. Maar niet alleen vandaag. Bij ons is veiligheid íedere dag prioriteit.

Niet voor niets zijn we al sinds een jaar volop bezig met ons werkprogramma VIP: Veiligheid Is Prioriteit! Een intensief bewustwordingsprogramma voor ál onze medewerkers, binnen en buiten. Waarom? Omdat we geven om onze mensen op de steiger, die daar dag in, dag uit voor ons en onze opdrachtgevers aan het werk zijn. Omdat we naar 0 ongevallen per jaar willen. En omdat we daar als Team Hazenberg állemaal onze bijdrage aan kunnen, moeten én willen leveren.

Meer weten over onze visie op veiligheid en over onze VIP-campagne? Kijk op www.hazenberg.nl/duurzaam-en-veilig/veiligheid-prioriteit