Koning Willem- Alexander opent het door Hazenberg Bouw opgeleverde Akoesticum

23 jan 2015

Koning Willem-Alexander was op 23 januari aanwezig bij de officiele opening van het Akoesticum in Ede. Dit nationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten is gehuisvest in de voormalige Frisokazerne, die al geruime tijd leeg stond. Hazenberg Bouw en aannemingsbedrijf Nico de Bont zijn in oktober 2013 gestart met de herbestemming van deze kazerne, die in oktober 2014 door het Akoesticum in gebruik is genomen.

Lean- aanpak

Het project omvatte de restauratie, renovatie, verduurzaming en herinchting van de monumentale kazerne tot een nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater met studiecentrum en overnachtingsfaciliteiten. De uitvoering was complex en heeft binnen korte tijd en krap budget plaatsgevonden. Flexibiliteit en inventiviteit waren hierbij noodzakelijk, waarbij het gehele bouwteam continu de integrale kwaliteit heeft bewaakt. Op basis van lean- aanpak realiseerden zij in 11 maanden een geslaagde herbestemming van 7.000m2

Videoverslag opening Akoesticum

De kracht van samenwerking

In dit project hebben Bouwbedrijf Hazenberg en Nico de Bont uit Vught intensief samengewerkt met de TBI- zusterbedrijven Croon en Wolter & Dros. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld voor wat betreft restauratie, nieuwbouw en installaties. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft zich al in meerdere verduurzamingsvraagtsukken bewezen.