Hazenberg toegetreden tot NEPROM

29 nov 2016

Op de website van NEPROM is het onderstaande bericht geplaatst over de toetreding van Hazenberg Bouw tot de NEPROM. Natuurlijk zijn wij trots op het lidmaatschap en willen dit dan ook graag delen.

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars verwelkomt Hazenberg Bouw als nieuw lid. Met dit ontwikkelende bouwbedrijf, dat onderdeel is van TBI, versterkt de NEPROM haar ledennetwerk. De passie voor en het professioneel beoefenen van het vak projectontwikkeling is wat de leden van de NEPROM bindt.

Hazenberg Bouw is een daadkrachtige Zuid-Nederlandse bouwonderneming met de focus op woning- en utiliteitsbouw, transformatie en renovatie. Hazenberg is onderdeel van TBI, een netwerk van ondernemingen met bijna 6.000 medewerkers en een jaaromzet van bijna 1.6 miljard. Samen met de TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouwgroep heeft Hazenberg een innovatielab voor wonen – TBI WOONlab – opgericht. Binnen dit innovatielab worden nieuwe woningbouwconcepten ontwikkeld om in de veranderende marktvraag te kunnen blijven voldoen. Bij de herontwikkeling en renovatie van monumentale gebouwen werkt Hazenberg nauw samen met haar dochteronderneming Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V., specialist in restauratie en herbestemming.

“Wij creëren ruimte voor mensen. De gebouwen die wij realiseren dragen bij aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van morgen. Samen met de opdrachtgever, gebruiker(s) en bouwteampartners bedenken wij daarvoor de meest optimale oplossing.”

John van der Doelen, directeur Hazenberg

De NEPROM vernieuwt

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven. Voorheen had de NEPROM de naam de vereniging van de grote ontwikkelaars te zijn, maar de vereniging verandert en heeft het lidmaatschap ook opengesteld voor andere professionele opdrachtgevers, waarbij de contributiestructuur is aangepast. De vereniging vernieuwt zich voortdurend en maakt ook de slag naar de nieuwe generatie ontwikkelaars.