Hoe gaan wij ermee om?

Hazenberg en het coronavirus

17 mrt 2020

Alle maatregelen die zijn afgekondigd om verspreiding van het coronavirus terug te dringen, hebben de wereld om ons heen inmiddels stevig in hun greep. En daarmee ook ons bedrijf. Hoe wij daar mee omgaan? In principe volgen wij alle adviezen en ‘leefregels’ van het RIVM en Bouwend Nederland op. (De meest recente informatie hierover is te raadplegen op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). 

Daarbij staat de zorg voor onze medewerkers voorop en zetten we alles op alles om de consequenties voor onze projecten zoveel mogelijk te beperken. Concreet komt dat op het volgende neer:

Voor de bouwplaatsen

Vooralsnog blijven onze bouwplaatsen open en werken we door. Maar eerlijk is eerlijk: dat wordt wel steeds lastiger, doordat steeds meer mensen uitvallen. Preventief, of door ziekteverschijnselen. Omdat we de gezondheid van alle aanwezige mensen wel willen blijven waarborgen, werken we momenteel alleen nog maar met inachtneming van de 1,5 meter regel. Is dat lastig of zelfs onmogelijk? Dan doen we dat werk niet (op die manier) en kijken we naar andere mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de schaft. Om ook dat mogelijk te maken, schaften we verspreid over de dag en richten we waar nodig meer schaftgelegenheden in.

Verder geldt dat bezoek op de bouwplaats dat niet strikt noodzakelijk is voor de voortgang van het werk, niet meer is toegestaan. Daarnaast geven we opleveringen per project of woning vorm, waarbij we de gezondheid van alle betrokkenen als uitgangspunt nemen.

Voor kantoor

In principe werken en vergaderen onze medewerkers vanuit huis. Alleen als het echt niet anders kan, geldt het kantoor als werkplek. Externen vragen wij daarentegen voorlopig om ons kantoor te mijden. Onze receptie laten wij nu onbezet, maar we beantwoorden wel onze telefoon.

Vergaderingen en overleg

Alle overleggen en vergaderingen houden wij via telefoon, skype of anderszins online.

Hygiëneregels

  • Hier volgen we eveneens de algemeen geldende regels:
  • Wie verkouden is, moet hoesten en koorts heeft, meldt zich ziek en blijft thuis om verdere besmetting te voorkomen.
  • Wie verkouden is en moet hoesten, maar wél kan werken, werkt thuis (kantoormedewerkers) of blijft in overleg met de uitvoerder thuis (bouwplaatsmedewerkers).
  • Als er in het gezin een gezinslid woont met koorts dan blijft ook onze medewerker thuis totdat de koorts voorbij is.
  • We houden ons aan de hygiënevoorschriften, dus we wassen regelmatig onze handen, hoesten en niezen aan de binnenkant van onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
  • We geven elkaar geen handen meer.
  • We halen voorlopig geen koffie of thee meer voor elkaar.

Opvang kinderen

Met ingang van 16 maart zijn alle scholen voorlopig ‘op slot’ gegaan. In het verlengde van onze ambitie om een ‘goed werkgever’ te zijn, hebben we alle medewerkers die dat betrof een dag de ruimte gegeven om een oplossing te zoeken. Met wie dat niet lukte, zijn we samen op zoek gegaan naar een passende oplossing, zoals het opnemen van (extra) verlofdagen.

Tot slot

Omdat de situatie in Nederland en de rest van de wereld zorgelijk is, doen we aan ieder die dit leest de oproep verantwoordelijkheid te nemen. Alleen samen buigen we de pandemie om naar ‘veilige proporties’. Dus… 

Zorg goed voor jezelf, wees geen risico voor de ander en pas een beetje op elkaar.

Directie Hazenberg